Franciszek: wszyscy tworzymy Kościół – wspólnotę życia

Kościół to „wspólnota życia, skonstruowana z wielorakich kamieni, wszystkich różnych, które tworzą jeden budynek charakteryzujący się braterstwem i jednością” – powiedział Ojciec Święty podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 27 sierpnia.

Swoją naukę Papież oparł o fragment z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 16,13-20), w którym Jezus pyta swoich uczniów najpierw o to, kogo ludzie w Nim widzą. Później Chrystus przechodzi do jeszcze bardziej interesującej Go kwestii – co z kolei myślą o swoim Nauczycielu ci najbliżsi, Apostołowie.

„Mistrz oczekuje  od swoich uczniów odpowiedzi wzniosłej i innej od tej, jaką wyraża opinia publiczna. I rzeczywiście, właśnie taka reakcja wypływa z serca Szymona zwanego Piotrem: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego» (w. 16). Na ustach Szymona Piotra odnajdują się słowa większe od niego samego, słowa,  które nie pochodzą z jego zdolności naturalnych (…), ale są natchnione przez Ojca Niebieskiego (por. w. 17), odsłaniającego przed pierwszym z Dwunastu prawdziwą tożsamość Jezusa: On jest Mesjaszem, Synem posłanym przez Boga, aby zbawić ludzkość. Z tej odpowiedzi Chrystus rozumie, że dzięki wierze darowanej przez Ojca istnieje solidna podstawa, na której może zbudować swoją wspólnotę, swój Kościół” – powiedział Ojciec Święty.

Podobnie jak w tamtych czasach Jezus znalazł w Piotrze i Apostołach budulec na stworzenie wspólnoty, tak też teraz szuka wśród nas odpowiednich kamieni, jak wskazał Papież.

„Również z nami dzisiaj Jezus chce nadal budować swój Kościół, ten dom o mocnych fundamentach, gdzie nie brakuje jednak pęknięć i który musi być nieustannie naprawiany (…). Z pewnością nie czujemy się skałami, a jedynie niewielkimi kamyczkami. Jednak żaden mały kamień nie jest bezużyteczny, a w rękach Jezusa staje się wręcz cenny, bo On go podnosi, patrzy nań z wielką czułością, obrabia wraz ze swoim Duchem i umieszcza we właściwym miejscu, o którym myślał od zawsze i gdzie ten właśnie element budowy może być najbardziej przydatny dla całej konstrukcji (…). A my wszyscy, bez względu na to, jak mali jesteśmy, staliśmy się «żywymi kamieniami», bo gdy Jezus bierze w ręce jakąś skałę, ożywia ją, czyni pełną życia płynącego z Ducha Świętego, pełną życia płynącego z Jego miłości. I w taki sposób mamy miejsce i misję w Kościele” – dodał Papież.

Na zakończenie Franciszek podkreślił, iż wspólnota wiernych, zgodnie z wolą Jezusa, ma swoje widzialne centrum jedności w osobie Piotra i jego następców – Papieży. Ojciec Święty zaprosił też do ciągłego proszenia o pomoc Maryi, Królowej Apostołów, w realizacji tej misji, przed jaką każdy z nas stoi w Kościele.

tm/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama