Nowy podsekretarz Kongregacji Nauki Wiary

Papież mianował podsekretarza Kongregacji Nauki Wiary. Został nim włoski kanonista ks. Matteo Visioli.

Ks. Matteo Visioli jest absolwentem i wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Jest kapłanem diecezji parmeńskiej, w której był dotychczas wikariuszem ds. duszpasterskich, a także dyrektorem instytucji charytatywnej Caritas Children.

Wykłada prawo kanoniczne na różnych włoskich uczelniach. Ma 51 lat.

Kongregacja Nauki Wiary uchodzi za najważniejszą dykasterię Kurii Rzymskiej. Zajmuje się nie tylko kwestiami doktrynalnymi, ale również dyscyplinarnymi, w tym przypadkami wykorzystywania seksualnego nieletnich.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama