Bp Miziński: zaangażowanie w działalność ruchów katolickich to cenne świadectwo

O cennym świadectwie, jakim jest zaangażowanie w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich mówił bp Artur Miziński podczas Mszy św. rozpoczynającej Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie.

„Zaangażowanie w działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich jest szczególnie cennym świadectwem oraz wysiłkiem na rzecz budowania jedności i przemieniania współczesnego świata w duchu Ewangelii” – powiedział sekretarz Konferencji Episkopatu Polski podczas Mszy św. w tarnowskiej katedrze. Zainaugurowała ona Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”.

Sekretarz KEP podkreślił w homilii, że dziś bardzo ważne jest zaangażowanie świeckich, zwłaszcza gdy wielu zastanawia się, po co w ogóle Kościół i gdy podejmowane są działania mające na celu zdyskredytowanie Kościoła i zepchniecie wiary do prywatnej sfery życia.

Bp Miziński podkreślił, że dziś często brakuje współczesnemu człowiekowi sensu życia. „Dlatego naszą misją jest głosić Dobrą Nowinę, gdyż przez nią właśnie możemy ukazać dzisiejszemu człowiekowi sens jego istnienia, otworzyć go na prawdę o tym kim jest i jakie jest jego przeznaczenie. To właśnie dawanie świadectwa o Chrystusie swoim własnym życiem jest najprostszą, a zarazem najbardziej skuteczną formą ewangelizacji, jaką wszyscy mamy do dyspozycji” – dodał.

Gość Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich podziękował świeckim za działalność w kościelnych wspólnotach. Jak mówił jest to wyraz miłości do Boga i Kościoła. „To jest wasze zadanie – na wzór Chrystusa – iść i głosić słowem i świadectwem życia Dobrą Nowinę współczesnemu światu. Biskup zachęcał także, by będąc w określonej wspólnocie rozwijać swoją duchowość pod okiem duszpasterzy.

W Forum uczestniczyli działacze katoliccy z całej diecezji. „Należę do Klubu Inteligencji Katolickiej. Spotykamy się cyklicznie, organizujemy wykłady, wystawy. Jestem bardzo szczęśliwa, że rozwijam się duchowo. Tak, dziś trzeba być świadkiem i nie wstydzić się wiary” – mówi jedna z uczestniczek spotkania.

Forum w tym roku zostało poświęcone V Synodowi Diecezji Tarnowskiej. „Pokładam wielką nadzieję w zaangażowaniu się wiernych świeckich zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich naszej diecezji na rzecz prac synodalnych. I dzisiaj jeszcze raz gorąco do takiej współpracy zapraszam” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Forum było istotnym wkładem w przygotowania synodu – zaznaczył bp Jeż. „W czasie V Synodu chcemy wspólnie zastanowić się i poszukać odpowiedzi na pytanie: Jak skutecznie ewangelizować współczesny świat? Jak pobudzić do wiary serca niewierzących albo tych, których więź z Bogiem i Kościołem osłabła? Jak przywracać również naszej własnej wierze i obecności w Kościele świeżość i autentyzm, by móc twórczo uczestniczyć w budowaniu Kościoła na wzór Chrystusa? Jak wreszcie skutecznie przeciwstawiać się współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, społeczno-kulturowym i zagrożeniom, które pojawiają się także wewnątrz samej wspólnoty Kościoła? Odpowiedzi na te pytania będziemy poszukiwać w czasie V Synodu Diecezji Tarnowskiej” – powiedział bp Andrzej Jeż.

„Chętnie zaangażujemy się w prace synodalne, zwłaszcza w działalność parafialnych zespołów, kiedy one już powstaną” – podkreślali uczestnicy.

Forum przygotował Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. W organizację włączyło się tradycyjnie Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

eb / Tarnów

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama