Bp Nitkiewicz do pszczelarzy: pozostańcie wzorem autentycznej troski o naturę

Bp Krzysztof Nitkiewicz zachęcił pszczelarzy, aby pozostali wzorem autentycznej troski. Uroczystość 35-lecia działalności sandomierskich pszczelarzy odbyła się 30 września w bazylice katedralnej.

Podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, przedstawiciele kilkunastu kół pszczelarskich z całej diecezji dziękowali Bogu za tegoroczne miodobranie oraz za 35-letnią działalność sandomierskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy.

Bp Krzysztof Nitkiewicz w homilii zwracał uwagę na to, że w naturze wszystko jest zorganizowane i poukładane ręką samego Boga Stwórcy.

Dlatego – podkreślał biskup - od natury można się wiele nauczyć, w tym również od pszczół tworzących perfekcyjną społeczność, pracowitą i pożyteczną.

– Czyniąc sobie ziemię poddaną, zgodnie z poleceniem otrzymanym od Boga, należy jednak posiadać konieczną wiedzę i mądrość, aby nie zniszczyć arcydzieła, jakim jest natura. Stałe odniesienie do Boga, a zarazem troska o prawdziwe dobro wszelkiego stworzenia, na czele którego stoi człowiek, uchroni nas przed ekoterroryzmem. Ekologia nie może być narzędziem walki politycznej, ani środkiem na życie – wskazywał biskup.

Po homilii bp Nitkiewicz poświęcił sztandar dla Rejonowego Koła Pszczelarzy w Sandomierzu.

O trudnej pracy pszczelarza i zagrożeniach dla pszczół we współczesnej gospodarce rolniczej mówił w trakcie liturgii Jan Świś, prezes Okręgowego Związku Pszczelarskiego w Sandomierzu.

W procesji ofiarnej, pszczelarze przynieśli jako dar dla katedry świecę paschalną oraz miód pozyskany z tegorocznych zbiorów.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie formacyjno-koleżeńskie, które dało okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń, poznania nowości pszczelarskich i umocnienia relacji pomiędzy kołami z obszaru diecezji sandomierskiej.

apis / Sandomierz

« 1 »

reklama

reklama

reklama