Abp Wojda w Sokółce: musimy zrozumieć znaczenie Eucharystii dla naszego życia

Archidiecezjalny Dzień Eucharystii w Sokółce zgromadził licznych wiernych archidiecezji, a także pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Mszy św. przewodniczył abp Tadeusz Wojda.

- Musimy lepiej poznać i zrozumieć czym jest Eucharystia, zgłębić jej sens i znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia - mówił metropolita białostocki.

Eucharystię koncelebrował m.in. ks. Claudio Cirulli z diecezji Frascati we Włoszech, kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Sokólskiej. To już szósta rocznica przeniesienia Cząstki Ciała Pańskiego do kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kolegiacie pw. św. Antoniego.

W homilii abp Wojda podkreślił, że jedynie w kontekście Eucharystii można zgłębić tajemnicę znaku i poznać orędzie, które Chrystus przekazuje w sokólskim sanktuarium. - Uświadamiamy sobie, że skoro znak swojej obecności pozostawił nam w Eucharystii, to musimy zacząć od Eucharystii. Musimy zgłębić w pierwszym rzędzie jej sens i znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia. Musimy lepiej poznać i zrozumieć czym jest Eucharystia – powiedział.

Hierarcha wskazał, że najgłębszego kontaktu z Jezusem Chrystusem, „utożsamienia się z Nim”, „formowania się na Jego wzór” można doświadczyć jedynie poprzez Eucharystię. „Pierwszym przesłaniem jakie płynie dla nas z Eucharystii jest stawanie się jak On. Podobnie jak On kiedyś stał się podobny do nas, tak teraz pragnie, abyśmy my stali się podobni do Niego” – mówił abp Wojda.

Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że w Eucharystii istotne jest to, że „zbliża nas do Boga i Boga zbliża do nas”. „Jezus chce, abyśmy w Jego obecności odpoczęli od naszych codziennych trudów, zmagań z życiem, abyśmy choć na chwilę oderwali się od codziennych spraw” – wskazywał hierarcha.

Zachęcił do wdzięczności za to, że „Jezus Eucharystyczny nie tylko pozostaje z nami, ale pragnie żyć w nas, w naszych sercach, i przekształcać nas w żywe tabernakulum, w swoje mieszkanie”.

Po Komunii św. w procesji kanonicy kolegiaty Sokólskiej przenieśli Najświętszy Sakrament i Kustodię z Cząstką Ciała Pańskiego do miejsca celebry. Po wspólnej adoracji i odmówieniu Litanii do Serca Pana Jezusa abp Wojda udzielił zebranym uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Wydarzenie Eucharystyczne w Sokółce, po badaniach naukowych patomorfologów i orzeczeniach specjalnie powołanej komisji, uznane jest na szczeblu diecezjalnym. Skrupulatnie gromadzone są świadectwa otrzymanych łask i potwierdzenia badań niewyjaśnionych medycznie uzdrowień. O rozszerzeniu kultu na cały Kościół decyzję wydaje Stolica Apostolska, która jest na bieżąco informowana o kulcie eucharystycznym i doznawanych przez wiernych łaskach.

„Ponad rok temu całą dokumentację dotyczącą Cząstki Eucharystycznej przekazaliśmy do Rzymu, do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary i czekamy na jej odpowiedź. W tej chwili trudno mi powiedzieć, czy to będzie trwać rok, dwa lata czy dłużej. Wiemy, że przy ważnych objawieniach, takich jak w Fatimie czy w Lourdes badanie kanoniczne ze strony władz kościelnych trwało długo, całymi latami i dopiero potem zostały one ogłoszone jako autentyczne. Podobnie jest i w tym przypadku” – powiedział abp Tadeusz Wojda.

„Jestem tu po raz pierwszy oficjalnie, ale wcześniej byłem już tutaj cztery razy. To jest miejsce, które mnie pociąga. Kapłaństwo związane jest z Eucharystią, dlatego zawsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym powinno być głębokim przeżyciem. Dlatego dla mnie jest to wyjątkowo miejsce, tym bardziej, że Jezus zostawił nam swój widzialny znak w postaci cząstki swojego serca w agonii - serca, które z miłości za nas cierpi i w każdej Eucharystii obumiera za nas na krzyżu” – podkreślił arcybiskup.

„Jeśli mówimy, że Eucharystia jest centrum naszego życia, to wówczas, gdy łączymy z Jezusem Chrystusem w Komunii św., przyjmujemy Jego Ciało, Jego Krew, to powinniśmy odchodzić po Mszy św. inni, przemienieni, lepsi, ubogaceni darami Jego miłości, nadziei i wiary” – dodał.

Ks. kan. Stanisław Gniedziejko, kustosz sokólskiego sanktuarium przypomniał, że w związku z otrzymywanymi tu przez ludzi łaskami, kościół św. Antoniego - miejsce Wydarzenia Eucharystycznego, został podniesiony 25 marca tego roku do rangi Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.

Corocznie przyjeżdża tu do stu tysięcy pielgrzymów, najczęściej prosząc o łaskę uzdrowienia, nawrócenia, naprawy życia rodzinnego, czy łaskę poczęcia dziecka.

tm / Białystok

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama