Mińsk: Przesłanie zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy

Kościół kocha Europę i wierzy w jej przyszłość: Europa jest nie tylko pewną ziemią, ale też pewnym zadaniem duchowym – czytamy w przesłaniu zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

1 października w Mińsku zakończyło się doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy. 

Biskupi w swoim przesłaniu podkreślając rolę chrześcijaństwa w tożsamości europejskiej, zaznaczyli jednocześnie naglącą konieczność obecności we współczesnym świecie żywych świadków Ewangelii.

– Ewangelia Jezusa jest odwiecznym źródłem historii europejskiej, jej kultury humanistycznej, demokracji, praw i obowiązków człowieka. Tak jak jest też ich najpewniejszą gwarancją! – podkreślili. 

Mimo trudnej historii i tendencji do izolacji, biskupi zauważyli, iż stale trwający proces pojednania, który jest częścią życia współczesnych Europejczyków, uzdalnia ich i prowadzi do wzajemnego poszanowania, głębokiej tolerancji i otwartości religijnej płynącej z Ewangelii. Biskupi świadomi wzajemnej odpowiedzialności zachęcili do podejmowania wspólnych wysiłków wobec budzącego obawy zjawiska migracji.

Zgromadzeni przedstawiciele episkopatów wezwali również do silnej reakcji i sprzeciwu wobec sekularyzmu, umacniającego zalążki indywidualizmu i rodzącego samotność.

Przygotowując się do zbliżającego się Synodu Kościoła, biskupi pochylili się nad sytuacja młodzieży.

– Kościół mocno wierzy w młodzież, otacza ją szacunkiem i zaufaniem, jak matka swoje dzieci. – zapewnili w przesłaniu.

Wobec otaczających zagrożeń i niepokojów zgromadzeni biskupi zapewnili o swojej bliskości i chęci towarzyszenia współczesnym Europejczykom.

– Pragniemy, aby słowo Jezusa dotarło do serca Europy: „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą”. Nie bój starodawna Europo być sobą, podejmij drogę Ojców, którzy ciebie wymarzyli jako dom ludów i narodów, matkę płodną w dzieci i kulturę, ziemię otwartego i integralnego humanizmu. Tak, nie lękaj się, ufaj! Kościół, ekspert w sprawach ludzkich, jest twoim przyjacielem: ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusa, i trzymając Ewangelię w ręku, idzie z tobą ku przyszłości pojednania, sprawiedliwości i pokoju. – głosi przesłanie kończące zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy.


>> Pełny tekst przesłania zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy.

***

Rada Konferencji Episkopatów Europy ( Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae ) powstała w 1971 r. Sekretariat Rady mieści się w szwajcarskim Sankt Gallen. Zgodnie ze statutem z 1993 r. poszczególne konferencje biskupów reprezentowane są przez swych przewodniczących. Zadaniem Rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.

Przewodniczący – kard. Angelo Bagnasco (Włochy)

Wiceprzewodniczący – kard. Vincent Nichols (Wielka Brytania), abp Stanisław Gądecki (Polska).


BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama