Papież: Jesteśmy sługami Słowa

Jesteśmy sługami Słowa życia wiecznego i wierzymy, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” – powiedział Papież na spotkaniu z przedstawicielami Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych.

Franciszek zwrócił uwagę, że Słowo jest tym, co przenika całego człowieka do głębi, a zarazem zobowiązuje go do przekazywania Ewangelii wszystkim i wszędzie bez wyjątku. To ono daje pojednanie, pokój, wolność i uzdrowienie, jeżeli jest przyjęte w całości.

„Jesteśmy sługami Słowa prawdy (J 8, 32). Jesteśmy przekonani, że jedność chciana przez Boga może być osiągnięta tylko przez przylgnięcie do całości Objawienia. Kompromis w sprawach wiary sprzeciwia się Bogu, który jest Prawdą. W Ciele Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J 14, 6), któż mógłby uważać, że dopuszczalne jest pojednanie osiągnięte kosztem prawdy? (Ut unum sint 18) – powiedział Ojciec Święty.

Na koniec Papież zachęcił wszystkich do głoszenia Słowa, modlitwy i pracy w braterskiej jedności, aby w ten sposób pełnić wolę Bożą.

mk/ rv 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama