Papież zreorganizował struktury Kościoła malabarskiego

Papież zreorganizował struktury Kościoła malabarskiego. Jest to jeden z dwóch rdzennie indyjskich obrządków wschodnich. Franciszek utworzył dwie nowe eparchie tego Kościoła.

Jedna z nich z siedzibą w Shamshabad będzie obejmować terytorium całych Indii z wyjątkiem terytoriów należących do istniejących już eparchii. W ten sposób zapewnione zostanie duszpasterstwo wiernych obrządku malabarskiego w całym kraju, również w regionach nie objętych jurysdykcją biskupów tej tradycji. Do tej pory korzystali oni zazwyczaj z duszpasterstwa obrządku łacińskiego.

Z tej okazji Franciszek wystosował też obszerny list do wszystkich indyjskich biskupów. Pisze w nim o bogactwie, jakim jest dla Kościoła różnorodność jego tradycji. Zaznacza zarazem, że istnienie na tym samym terytorium kilku różnych obrządków sprawdziło się w życiu Kościoła. Nie prowadzi do konfliktów, lecz do ubogacenia, umożliwiając zarazem lepszą troskę o zachowanie bogatej tradycji Kościoła. Biskupów Kościoła łacińskiego Papież prosi o pomoc w organizowaniu struktur obrządku malabarskiego na nowych terytoriach.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama