Numer 9 miesięcznika «L'Osservatore Romano» po polsku w 2017 r.

W najnowszym numerze L'Osservatore Romano opublikowano aktualne dane na temat struktur Kurii Rzymskiej, bieżące dokumenty papieskie, a także artykuły: wywiad z generałem jezuitów, tekst o stereotypach dotyczących pojęcia rasy ludzkiej i recenzję książki "Eichmann przed Jerozolimą".

«Wielokrotnie wypowiadałem się ze szczególną troską o sytuacji wielu imigrantów i uchodźców, uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Jest to niewątpliwie 'znak czasów', który starałem się odczytać, prosząc o światło Ducha Świętego», napisał Papież Franciszek w ogłoszonym niedawno Orędziu na Dzień Migranta i Uchodźcy 2018 r. Temat migracji coraz bardziej wiąże się w naszej epoce również z ochroną świata stworzonego, której poświęcony jest Dzień Modlitwy, ustanowiony przez Papieża w 2015 r. na wzór Kościoła prawosławnego. Tegoroczne przesłanie na ten dzień, zawierające gorący apel «do osób sprawujących odpowiedzialne funkcje społeczne i gospodarcze, a także polityczne i kulturalne, by usłyszały wołanie ziemi i odpowiedziały na błagania milionów», Franciszek i Bartłomiej podpisali razem.

Oprócz tych dokumentów w najnowszym numerze naszego miesięcznika zamieszczamy m.in. wywiad z generałem jezuitów, artykuł na temat stereotypów związanych z pojęciem rasy, którego bezpodstawność i bezwartościowość potwierdzają badania genetyczne i antropologiczne, oraz recenzję książki Bettiny Stangneth «Eichmann vor Jerusalem» (Eichmann przed Jerozolimą), a także zaktualizowany schemat Kurii Rzymskiej i ważniejszych instytucji związanych ze Stolicą Apostolską, uwzględniający zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach.

Wybrane teksty z miesięcznika «kobiety kościół świat» można znaleźć na stronie internetowej miesięcznika:

http://www.osservatoreromano.va/pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama