Bp Kamiński: odnowa Kościoła zależy od zdrowej rodziny

Odnowa Kościoła zależy od zdrowej rodziny – powiedział bp Romuald Kamiński podkreślając, że troska o formacje małżeństwa będzie jednym z kluczowych punktów jego duszpasterskiej posługi w diecezji warszawsko-praskiej.

W czasie poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że u podstaw wszelkich jego działań jako nowego ordynariusza będzie pomoc ludziom na drodze do Boga i kontynuacja działania jego poprzedników.

- Rewolucja to ciągłe burzenie, natomiast kontynuacja z pewnymi modyfikacjami w zależności od rodzących się potrzeb - to najlepsza forma w której widać postęp i owocność działań, a przy tym gwarantująca spokój, którego tak bardzo brakuje we współczesnym społeczeństwie – powiedział bp Kamiński. 

Jednym z priorytetów nowego ordynariusza na Pradze będzie budowanie dobrych relacji we wspólnocie kapłańskiej. – Biorę pod uwagę to, że wraz księżmi staję na pierwszej linii frontu, zatem musi panować wśród nas zrozumienie. To musi być wspólnota pogłębiona, oparta na autentycznej miłości i służbie dla Pana Boga – zapowiedział biskup warszawsko-praski.

Wspomniał też o konieczności bliższej współpracy z osobami życia konsekrowanego. Zwrócił uwagę, że na terenie diecezji żyje ponad 1200 sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego. - Nie można nie zauważyć i nie docenić ich wkładu w niesienie pomocy potrzebującym - wspomniał.

Dodał, że większość osób konsekrowanych pracuje z niepełnosprawnymi, chorymi, prowadzi też szkoły, przedszkola, żłobki, ale przede wszystkim trwa na modlitwie. - Coraz bardziej widoczny brak powołań z czasem odbije się również na dziełach, które prowadzą służąc ludziom, stąd potrzebne jest im wparcie – zaznaczył bp Kamiński.

Jako trzecią przestrzeń duszpasterskiej aktywności wskazał szeroko rozumianych laikat, których przyrównał do „uśpionego mocarza”. - Trzeba uświadomić wiernych ich miejsce i rolę w Kościele, by z odbiorców stali się aktywnymi współtwórcami Królestwa Bożego. Bez tego daleko nie zajdziemy - podkreślił. Wspomniał przy tym o nieocenionym znaczeniu ruchów i wspólnot w Kościele, które są miejscem formacji świeckich.

Mówiąc o wychowaniu, podkreślił rolę małżeństwa i rodziny jako pierwszego miejsca formacji młodego człowieka. – Nawet jeśli dziecko zdobędzie niezbędną wiedzę na katechezie, to jeśli wróci do domu, gdzie panuje pustka, czy wejdzie w środowisko zainfekowane, to zbyt wiele nie zdziała. Tymczasem, jeśli rodzice będą właściwie ukształtowani, wówczas i dziecku będzie dużo łatwiej rozwijać się w duchu chrześcijańskim - zwrócił uwagę bp Kamiński.

Podkreślił, że odnowa Kościoła zależy do zdrowej rodziny. - Troska o formacje małżeństwa będzie w związku tym jednym z kluczowych punktów mojej duszpasterskiej posługi w diecezji – zapowiedział tłumacząc, że zdrowa rodzina porządkuje wszystkie inne przestrzenie życia. - To w niej rodzą się powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego – zauważył duchowny.

Mówiąc o dynamicznie rozbudowującej się stolicy i jej okolicach, nowy ordynariusz warszawsko-praski zapowiedział dalszą rozbudowę siatki parafii. – Dotyczy to ponad kilkuset tysięcy ludzi, którzy przybyli w poszukiwaniu lepszej pracy. Trzeba zatem stworzyć im takie warunki, by przychodząc do nowej wspólnoty nie czuli się osamotnieni i by można ich było dobrym tego słowa znaczeniu ogarnąć – powiedział nowy bp Romuald Kamiński.

Jego ingres do katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana odbędzie się 20 stycznia.

mag / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama