Komunikat na zakończenie 500-lecia Reformacji

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Światowa Federacja Luterańska wydały wspólny komunikat na zakończenie obchodów 500-lecia Reformacji.

Jeżeli jest prawdą, że przeszłości nie można zmienić, to także jest prawdą, że jej dzisiejszy wpływ na nas może przemienić sposób patrzenia, który stanie się impulsem do pogłębienia jedności i znakiem nadziei dla świata: nadziei na przezwyciężenie podziału i rozproszenia. Jeszcze raz wyraźnie widać, że to, co nas łączy jest większe od tego, co nas dzieli – napisali we wspólnym komunikacie na zakończenie obchodów 500-lecia Reformacji Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Światowa Federacja Luterańska.

Przypomniano w nim otwarcie roku jubileuszowego, jakie miało miejsce w Lund w Szwecji 31.10.2016 r., gdzie na wspólnej modlitwie spotkali się Papież Franciszek oraz były przewodniczący Federacji bp Munib A. Younan. 

W podpisanej wtedy wspólnej deklaracji zobowiązali się do kontynuwania drogi ekumenizmu w kierunku jedności, o którą modlił się Chrystus. Stwierdzili w niej, że „wielu członków naszych wspólnot tęskni za przyjmowaniem Eucharystii przy jednym stole, jako konkretnym wyrazie pełnej jedności. Doświadczamy bólu osób, które dzielą całe swoje życie, ale nie mogą dzielić zbawczej obecności Boga przy stole eucharystycznym. Uznajemy naszą wspólną odpowiedzialność duszpasterską za to, by zaspokoić to duchowe pragnienie i głód naszego ludu, aby być jedno w Chrystusie. Chcielibyśmy, aby ta rana w Ciele Chrystusa została uzdrowiona. Taki jest cel naszych dążeń ekumenicznych, które chcielibyśmy przyśpieszyć, także poprzez odnowienie naszego zaangażowania w dialog teologiczny” – czytamy w deklaracji.

Na zakończenie komunikatu przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Światowej Federacji Luterańskiej zadekralowali chęć dalszego rozeznawania spraw dotyczących tematu Kościoła, Eucharystii i kapłaństwa tak, aby przezwyciężyć różnice, które są źródłem istniejącego jeszcze podziału.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama