Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci bp. Stanisława Kędziory

Życie i pracę Zmarłego cechowały umiłowanie poszukiwania i wypełniania Bożej woli i podporządkowania jej całego życia – napisał abp Stanisław Gądecki w liście kondolencyjnym po śmierci bp. Stanisława Kędziory.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki złożył wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim wiernym, których dotknęła śmierć bp. Stanisława Kędziory, biskupa pomocniczego seniora diecezji warszawsko-praskiej.

„Ufam, że mistyczne poznanie Boga, któremu bp Stanisław Kędziora poświęcił swoją pracę naukową, realizuje się dziś w sposób bezpośredni w wieczności. Jego osobę powierzam Bożemu Miłosierdziu za wstawiennictwem wszystkich świętych” – czytamy w liście kondolencyjnym.

Publikujemy treść listu:

Warszawa, dnia 29 grudnia Roku Pańskiego 2017

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim wiernym, których dotknęła śmierć bp. Stanisława Kędziory, biskupa pomocniczego seniora diecezji warszawsko-praskiej.

Bp Stanisław odszedł do Domu Ojca po 60 latach kapłańskiej służby, w tym po przeszło 30 latach wypełniania biskupiego posługiwania. Życie i pracę Zmarłego cechowały umiłowanie poszukiwania i wypełniania Bożej woli i podporządkowania jej całego życia. Znalazło to swój wyraz w Jego biskupim zawołaniu „Według Słowa Twego”.

Składam dzięki Bogu za wierną i gorliwą pracę Zmarłego, najpierw jako wikariusza, katechety, proboszcza, dziekana dekanatu Warszawa-Śródmieście, członka Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, wykładowcy teologii dogmatycznej, prefekta i wicerektora seminarium warszawskiego, a wreszcie biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej i biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.

Dziękuję Bogu za hojne zaangażowanie śp. Biskupa Stanisława w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, tj. Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Komisji ds. Wychowania Katolickiego.

Ufam, że mistyczne poznanie Boga, któremu bp Stanisław Kędziora poświęcił swoją pracę naukową, realizuje się dziś w sposób bezpośredni w wieczności. Jego osobę powierzam Bożemu Miłosierdziu za wstawiennictwem wszystkich świętych.

Dobry Jezu, a nasz Panie…

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_____________________

Jego Ekscelencja

Bp Romuald KAMIŃSKI

Biskup Warszawsko-Praski

Źródło: episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao