L'Osservatore Romano 11/2017: Europa powinna być wspólnotą integrującą

Ukazał się 11 numer miesięcznika L'Osservatore Romano w języku polskim. Obok innych dokumentów papieskich prezentuje także przemówienie do episkopatów krajów członkowskich Unii Europejskiej.

«Wspólnym zadaniem przywódców jest działanie na rzecz Europy, która byłaby wspólnotą integrującą, wolną od podstawowego nieporozumienia: integracja nie jest synonimem niwelowania różnic. Przeciwnie, jesteśmy prawdziwie inkluzywni, gdy potrafimy doceniać różnice, przyjmując je jako wspólne i ubogacające dziedzictwo. W tej perspektywie migranci stanowią bardziej bogactwo niż obciążenie» - powiedział Papież, zwracając się do przedstawicieli episkopatów krajów członkowskich Unii Europejskiej, polityków, przedstawicieli świata akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego, którzy zgromadzili się w Rzymie na kongresie «(Re)Thinking Europe», zorganizowanym przez COMECE i Sekretariat Stanu. W odniesieniu do tej kluczowej kwestii we współczesnej debacie politycznej Franciszek jest przekonany, że  «zwłaszcza w obliczu dramatu uchodźców i wysiedleńców nie możemy zapominać, że mamy do czynienia z ludźmi, których nie wolno wybierać lub odrzucać według własnego upodobania, zgodnie z logiką polityczną, gospodarczą czy nawet religijną. (...) Nie można sądzić, że zjawisko migracyjne jest procesem chaotycznym i bez żadnych zasad, ale nie można też wznosić murów obojętności czy strachu».

W tym numerze zamieszczono również List, w którym Papież ogłasza Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w 2019 r. oraz konferencję  o. Marka Inglota SJ, wygłoszoną podczas sesji naukowej z okazji przypadającej w tym roku 10. rocznicy śmierci kard. Adama Kozłowieckiego.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao