List Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej

W obecnych czasach Rycerstwo Niepokalanej jawi się jako swoiste antidotum na różnego rodzaju konflikty i zniewolenia duszy ludzkiej – napisali biskupi w liście z okazji 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej.

Biskupi Episkopatu Polski wystosowali list z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez o. Maksymiliana Marię Kolbego.

Jak czytamy w liście, założenie sto lat temu Rycerstwa Niepokalanej wynikało przede wszystkim z pragnienia ratowania dusz i z potrzeby czasu. „Wówczas bowiem dogasała I wojna światowa, rozpalało się zarzewie Rewolucji Październikowej i nasilały się antykościelne działania masonerii”. Ruch był otwarty na wszystkich: na świeckich i na duchownych, na dzieci, młodzież i dorosłych. Również dziś celem Rycerstwa jest wypełnianie misji Kościoła, którą jest wezwanie do nawrócenia wszystkich grzeszników oraz ich uświęcenie. Rycerze Niepokalanej realizują to m.in. poprzez całkowite oddanie się Maryi za „narzędzie w Jej niepokalanych rękach”, noszenie „Cudownego Medalika” i poprzez to kształtowanie siebie na wzór Maryi Niepokalanej. Ruch istnieje obecnie w około 50 krajach.

Jak czytamy w liście biskupów, aby zostać rycerzem Niepokalanej wystarczy skierować prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Po otrzymaniu deklaracji należy ją wypełnić i podpisać, a następnie odesłać do Niepokalanowa. Osoba, która zdeklarowała chęć wstąpienia do Rycerstwa, zostanie wpisana do Księgi Rycerstwa i otrzyma „Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej” z formułą aktu poświęcenia Niepokalanej oraz Cudowny Medalik.

>>Pełna treść listu: STO LAT Z NIEPOKALANĄ I JEJ RYCERSTWEM

List jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w parafiach w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.


Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama