Papież na rzymski szczyt wodny

Stolica Apostolska uczestniczy w światowym szczycie na temat wody i klimatu, jaki rozpoczął się wczoraj na Kapitolu w Rzymie.

Uczestniczą w nim przedstawiciele państw, do których należą najważniejsze dorzecza świata. Do uczestników szczytu swoje przesłanie skierował również Papież.

Franciszek wyraża w nim nadzieję, że spotkanie to przyczyni się do uwrażliwienia sumień wspólnoty międzynarodowej na najpilniejsze problemy głównych dorzeczy świata. Wskazuje, że potrzebne są nie tylko praktyczne rozwiązania, ale także nowe, bardziej integralne podejścia do tego zagadnienia, mające na względzie promocję rozwoju i „kultury opiekuńczej”.

Ojciec Święty wspomina też o zmianach klimatycznych i wynikających stąd zagrożeniach, szczególnie dla krajów najbardziej narażonych. Papież ma nadzieję, że na tym polu uda się wypracować szybkie i skuteczne rozwiązania.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama