13 czerwca spotkają się duszpasterze obcokrajowców

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 13 czerwca spotkają się duszpasterze obcojęzyczni posługujący w diecezjach wśród obcokrajowców. Doroczne spotkanie organizuje Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Jak wskazuje bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, w naszym kraju systematycznie rośnie liczba obcokrajowców. Podkreśla on, że staje się to coraz wyraźniejszym wyzwaniem duszpasterskim, ale również ewangelizacyjnym. „Podejście do cudzoziemców w zmieniającym się świecie wymaga coraz większych kompetencji, a nasze dotychczasowe doświadczenia i wiedza w spotkaniu z ludźmi innych kultur i religii mogą okazać się czasami niewystarczające” – zauważa bp Zadarko. Stąd, jak dodaje, środowisko duszpasterzy obcojęzycznych jest pewną odpowiedzią na oczekiwania obcokrajowców i nauczanie Kościoła zawarte w watykańskiej instrukcji duszpasterskiej „Erga migrantes caritas Christi” z 2004 r. o duszpasterstwie migrantów”.

Spotkanie duszpasterzy posługujących obcokrajowcom rozpocznie się o godz. 11.00 i zakończy się około godz. 15.00 w budynku Sekretariatu Konferencji Polski w Warszawie. Jak informuje bp Zadarko, od nowego roku akademickiego 2018/2019 uruchomiony zostanie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nowy kierunek studiów podyplomowych: „Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy”. Dwu-semestralne studia adresowane są do duszpasterzy zajmujących się duszpasterstwem i integracją obcokrajowców, katechetów, pracowników Caritas i ludzi zajmujących się opieką nad cudzoziemcami w samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao