Abp Gądecki po powrocie ze spotkania Komitetu wspólnego CCEE i KEK w Brukseli

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący CCEE abp Stanisław Gądecki wziął udział w spotkaniu Komitetu wspólnego Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) w Brukseli.

„Spotkanie, które miało miejsce 9 i 10 marca w Ekumenicznym Centrum Konferencji Europejskich Kościołów w Brukseli było poświęcone wspólnym sprawom CCEE i KEK, czyli Rady Konferencji Episkopatów Europy, która reprezentuje Kościoły katolickie Europy oraz Konferencji Kościołów Europejskich – niekatolickich” – poinformował Przewodniczący Episkopatu po powrocie z Brukseli.

„Takie spotkanie odbywa się raz w roku i ma na celu przyjrzenie się wspólnym punktom działania i projektom oraz możliwości współpracy” – powiedział. Ze strony CCEE w obradach uczestniczyli: kard. Angelo Bagnasco, który jest przewodniczącym CCEE oraz dwaj wiceprzewodniczący: kard. Vincent Nichols i abp Stanisław Gądecki, a także pracownicy sekretariatu CCEE. Przedstawicielem Konferencji Kościołów Europejskich był abp Christopher Hill, który jest również przewodniczącym tego gremium.

Jak powiedział abp Gądecki temat obrad związany był z myślą przewodnią zbliżającego się zgromadzenia ogólnego KEK, skupiającej Kościoły różnych wyznań: „Będziecie moimi świadkami”. Będzie ono miało miejsce w Nowym Sadzie w Serbii.

Podczas spotkania w Brukseli omówiono temat świadectwa, jakie mogą składać katolicy w zsekularyzowanym świecie. „Świat, który zdecydowanie odcina się od wyższego aniżeli tylko materialnego kształtu, musi być przedmiotem naszego świadectwa, niezależnie od tego czy to przyjmuje, czy nie przyjmuje. To wszystko wychodzi z pragnienia dobra i tego skarbu, którym my się chcemy dzielić z innymi” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Jak relacjonował, drugi dzień był poświęcony współpracy między CCEE i KEK. Podsumowano m.in. recepcję „Karty Ekumenicznej”, która została przygotowana przez KEK już w 2001 roku. „Teraz, po siedemnastu latach, przypatrywano się rezonansowi tego dokumentu w życiu Kościoła katolickiego oraz pozostałych Kościołów i wspólnot kościelnych” – powiedział abp Gądecki. Jak dodał, stwierdzono słabą znajomość „Karty Ekumenicznej” pośród wiernych świeckich. Ponadto zauważył, że „Karta” w swoich głównych założeniach przedstawia „tylko wersję horyzontalną rzeczywistości, a tej wertykalnej brakuje w samych założeniach”. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak wprowadzić w życie zapisy tego dokumentu i jak je wzmacniać.

Podczas obrad wspominano również o pielgrzymce dla zachowania stworzenia, która ma się odbyć 1 września w Światowym Dniu Ochrony Stworzenia, a także o przygotowywanych wspólnie orędziach, Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan i Tygodniu Misyjnym. Dyskutowano również na temat przygotowywanego ekumenicznego dokumentu „Prozelityzm a świadectwo”. „To jest trudny problem z tego powodu, że Kościoły pentekostalne i wiele ewangelicznych nie biorą pod uwagę tego, czy mają do czynienia z Kościołami historycznymi czy też nie, lecz wszędzie starają się bardzo często stosować właśnie prozelityzm. Dlatego, chociaż już kiedyś był dokument o prozelityzmie, teraz postanowiono znowu przygotować coś podobnego” – powiedział abp Gądecki. „Trzeba szukać dróg porozumienia i uzmysławiania niewłaściwej drogi, jaką się podąża, idąc w kierunku prozelityzmu” – dodał.

Spotkanie CCEE i KEK zakończyło się wydaniem komunikatu z obrad oraz modlitwą podczas katolickiej Mszy św. w kościele św. Remigiusza razem ze Wspólnotą Miłosierdzia, która w tym kościele ma swoje centrum ewangelizacyjne. „Tego typu spotkania zawsze służą przyjrzeniu się i ocenie wspólnych projektów. Są jakimś ożywieniem relacji – nie tylko między nami samymi, ale też między innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi” – podsumował abp Gądecki.

W komunikacie po obradach czytamy m.in. o głoszeniu miłosierdzia Bożego, które jest dla wielu osób zaproszeniem do ponownego zastanowienia się nad swoim życiem i do rozpoznania w sobie pragnienia miłosierdzia, współczucia, przebaczenia, uzdrowienia i nowego początku.

Jak przypomniał abp Stanisław Gądecki, najbliższe spotkanie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) odbędzie się w Poznaniu od 13 do 16 września 2018 roku. Okazją jest rok jubileuszowy 1050-lecia pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. – Oczekujemy całego składu Rady Konferencji Episkopatów Europy. Prosiłem kard. Vincenta Nicholsa i kard. Angelo Bagnasco, i będę prosić również kard. Dominika Dukę, ażeby na zakończenie tego spotkania, które ma charakter zamknięty, można było urządzić dyskusję panelową na temat przyszłości Europy – powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski.

***

Komitet wspólny CCEE i KEK powstał w 1972 i zbiera się co roku w celu określenia i kontroli różnych inicjatyw, podejmowanych razem przez te organizacje. W ramach tej współpracy odbyły się dotychczas m.in. trzy Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne (Bazylea – 1989, Graz – 1997 i Sybin – 2007) a w 2001 podpisano wspólnie opracowaną Kartę Ekumeniczną.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao