Abp Hoser: Człowiek jest wartością bezwzględną

Człowiek jest wartością bezwzględną, nie możemy go traktować jako bytu przygodnego – mówił abp Henryk Hoser SAC podczas konferencji „Medycyna w służbie życiu. O zakazie aborcji eugenicznej w polskim prawie”.

Abp Hoser podkreślał, jak ważna jest opieka nad chorym dzieckiem nie tylko na szczeblu rodziny, która „powinna umieć takie przypadki nosić wspólnie”, ale również na szczeblu społecznym – w sensie medycznym i ekonomicznym. Spotkanie miało miejsce w czwartek, 4 stycznia, w Warszawie.

Współczesna medycyna nie ma wątpliwości, że od chwili poczęcia mamy do czynienia z nowym organizmem ludzkim. Medycyna jest dla ratowania życia i zdrowia – mówili o tym uczestnicy konferencji „Medycyna w służbie życiu. O zakazie aborcji eugenicznej w polskim prawie”. O tym, że medycyna robi coraz większe postępy, a wyznaczanie granic, kiedy się jest człowiekiem, a kiedy nie, jest nieetyczne mówił m.in. dziennikarz Mateusz Maranowski, którego syn urodził się w 23 tygodniu ciąży i został uratowany przez lekarzy. Podczas spotkania podkreślano, jak ważne są takie inicjatywy, jak czekający na rozpatrzenie w Sejmie projekt ustawy „Zatrzymaj Aborcję” podpisany przez 830 000 obywateli.

„W sporze o aborcję mamy zestawienie dwóch podmiotowości – matki i dziecka, które powinny być wzięte pod uwagę razem. Jeśli my postulujemy konieczność zakazu aborcji eugenicznej wówczas zakładamy jednocześnie, że musi być opieka nad tym chorym dzieckiem od samego początku” – mówił abp Henryk Hoser.

„Współczesna dobra medycyna zmierza w kierunku leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych” – wyjaśniał prof. Andrzej Kochański. Mówił, że aborcja eugeniczna jest anachronizmem i wyrazem bezradności słabej medycyny. Dodawał, że rodzice chorych dzieci często szukają pomocy medycznej za granicą. „Czy naprawdę nie stać nas na placówkę naukową z prawdziwego zdarzenia, której działalność byłaby dedykowana badaniom nad nowoczesnymi metodami leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych?” – pytał. Jako odpowiedź na aborcję eugeniczną wskazywał terapię.

W spotkaniu udział wzięli: abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP prof. dr hab. Andrzej Kochański, genetyk, PAN, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, pełnomocnik inicjatywy „Zatrzymaj Aborcję”, Patrycja Zdziech, Fundacja Życie i Rodzina, Mateusz Maranowski, Polskie Radio 24, dorzeczy.pl.

BP KEP/episkopat.pl

www.zatrzymajaborcje.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama