Bierzmowanie dorosłych

Abp Marek Jędraszewski udzielił wczoraj sakramentu bierzmowania 14 dorosłym osobom z różnych krajów w krakowskim Kościele św. Marka.

- Duch Święty wzywa do trwania, dobra i świętości. Duch Święty umacnia w rzeczywistości prawdy. Tą drogą idźcie, bogaci w dary, które za chwilę staną się Waszym udziałem - mówił abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania 14 dorosłych osób z różnych krajów w krakowskim Kościele św. Marka.

Arcybiskup odwołał się do ewangelicznej sceny, w której Jezus czytał w nazarejskiej synagodze fragment Księgi Izajasza, mówiący o przyjściu Sługi Bożego. Mieszkańcy Nazaretu nie uwierzyli w to, że Chrystus jest zapowiedzianym od wieków Mesjaszem, głoszącym Dobrą Nowinę i wyrzucili Zbawiciela z miasta.
- Tragedia, która się wtedy rozegrała była zapowiedzią tego, co stało się trzy lata później, kiedy Jezus został zdradzony przez swój naród i wydany w ręce okupantów - Rzymian, którzy skazali Go na śmierć na krzyżu.

Metropolita przypomniał zesłanie Ducha Świętego na zgromadzonych w Wieczerniku apostołów i odwagę, z jaką Piotr głosił zmartwychwstałego Pana, spełniając misyjny nakaz Chrystusa.
- Ta historia ciągle trwa, bo jest głęboko wpisana w samą rzeczywistość Kościoła, ludu Bożego, który uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, słucha Jego słowa, karmi się Jego Ciałem i Krwią i zmierza do domu Ojca pełnego miłosierdzia pod natchnieniem i mocą Ducha Świętego.

Podkreślił, że skarb wiary przechowywany jest w glinianym naczyniu. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować swoją wiarę i dzielić się nią z innymi. Potrzebna jest do tego pomoc Ducha Świętego, który sprawia, że życie każdego wierzącego staje się znakiem sprzeciwu dla świata i jest naznaczone jednoznacznością, do której wzywa Chrystus.
- Bóg chce jednoznacznych świadków swojej Ewangelii. Pragnie, abyśmy jako chrześcijanie, szli na cały świat z radosnym orędziem o tych wszystkich dobrach, które stają się udziałem tych, co w Chrystusa uwierzą i doświadczą tego, kim On jest.

Na zakończenie zapewnił o swojej modlitwie i przypomniał o misyjnym nakazie, który jest powinnością każdego chrześcijanina.
- Modlimy się za Was, Drodzy Siostry i Bracia, abyście wierni Duchowi Świętemu, otrzymanemu w sakramencie bierzmowania, byli na miarę Chrystusowej Ewangelii, abyście byli świadkami Kościoła jako Bożego ludu.

Sakrament bierzmowania przyjęło 14 kandydatów z różnych krajów. Za ich przygotowanie odpowiedzialne były Jadwiżanki Wawelskie (Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego). Zgromadzenie zostało założone w 1990 roku. Ich apostolskim zadaniem jest przygotowanie dorosłych do przyjęcia chrześcijańskich sakramentów: chrztu, bierzmowania, spowiedzi, Eucharystii.

Kościół św. Marka w Krakowie powstał w XIII wieku. Jego fundatorem jest Bolesław Wstydliwy, który sprowadził z Pragi zakonników reguły św. Augustyna. Pomimo czterech pożarów, świątynia przetrwała do dziś w pięknym gotyckim kształcie.

Joanna Folfasińska - Archidiecezja Krakowska

źródło: Joanna Adamik - Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, www.diecezja.pl

Bierzmowanie dorosłych - fotorelacja Joanny Adamik

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama