Bp Miziński nowym przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej powołał nowy skład Kościelnej Komisji Konkordatowej, mianując jej przewodniczącym ks. bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Z nominacji Stolicy Apostolskiej w skład Komisji Konkordatowej weszli:

Bp Artur Miziński – przewodniczący

Abp Tadeusz Wojda SAC

Bp Romuald Kamiński

Bp Ryszard Kasyna

Bp Krzysztof Wętkowski

ks. prał. Krzysztof Pawlina

ks. Witold Adamczewski SJ

Komisja Konkordatowa powstała po ratyfikowaniu umowy ze Stolicą Apostolską 25 marca 1998 r. Komisja posiada kompetencje w zakresie stosunków Kościół-państwo, przede wszystkim w odniesieniu do tekstu Konkordatu i jego realizacji. Dotychczas funkcję przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej pełnił od 2010 roku ks. abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.


BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama