Brat Alois: doświadczenie przyjaźni otwiera serca młodych

Uczestnicząc w tych obradach, odnoszę wrażenie, że doszło już do pewnej przemiany mentalności, za nią pójdzie także przemiana struktur Kościoła – uważa przeor ekumenicznej Wspólnoty z Taizé.

Brat Alois uczestniczył w spotkaniu uczestników synodu z dziennikarzami. Podczas jego trwania rozmawiano o toczących się w auli synodalnej dyskusjach nad trzecią częścią dokumentu roboczego, który podejmuje konkretne propozycje duszpasterskie.

Brat Alois dzielił się doświadczeniami, które w pracy z młodzieżą mają bracia w Taizé. Szczególną uwagę zwrócił na posługę słuchania. Jego zdaniem warto ją przenieść do praktyki Kościoła. Dla młodych bardzo ważne jest takie osobiste spotkanie, doświadczenie przyjaźni – mówi brat Alois.

- Kościół jest miejscem przyjaźni. Kiedy młodzi doświadczają przyjaźni, ich serce otwiera się na bliskość z Chrystusem, aby zobaczyć w Nim przyjaciela, odkryć Go jako tego, kto umarł i zmartwychwstał. To bardzo ważne, że jeden z biskupów podkreślił dziś potrzebę mówienia młodym o krzyżu - podkreślił brat Alois. - Kiedy rozmawiamy z nimi o wierze, nie wolno ograniczać się do rzeczy łatwych. Należy mówić również o krzyżu. Chrystus umarł i zmartwychwstał i jako taki towarzyszy każdemu młodemu człowiekowi.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama