Brat Alois: ukazać młodym piękno relacji, smak spotkania

Młodzi [...] szukają prawdziwych świadków, ludzi, którzy w sposób żywy i dynamiczny ukazują wiarę oraz swoją relację z Jezusem. – mówił brat Alois, przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé, który uczestniczy w synodzie na temat młodych.

Młodzi nie tyle zadają pytania o kwestie dotyczące wiary, ile pytają bardziej o to, jak wierzyć dzisiaj. Szukają także prawdziwych świadków, ludzi, którzy w sposób żywy i dynamiczny ukazują wiarę oraz swoją relację z Jezusem, a także dodają innym odwagi do tego, aby zbliżyć się, spotkać i zakochać w Chrystusie – to słowa brata Aloisa, przeora ekumenicznej Wspólnoty Taizé.

Brat Alois zwrócił uwagę na nowe technologie, poprzez które komunikują się ludzie młodzi. Niejednokrotnie są one wykorzystywane bardzo pożytecznie stając się środkami nowej ewangelizacji. Bywa jednak i tak, że stają się miejscami wielkiego cierpienia, samotności, manipulacji, wykorzystywania i przemocy. 

„W Taizé – stwierdził jej przeor – i jest to świadomy wybór – nie ma ekranów, także i tych komputerowych, ani wyszukanych urządzeń audio. Ich brak pozwala młodym zdać sobie sprawę, w sposób całkowicie naturalny, z piękna relacji z innymi. Ukazuje się wtedy sam smak spotkania”.

Rodzi się pytanie, w jaki sposób oderwać młodych od nowych środków komunikacji, które często stanowią centrum ich życia. Brat Alois odpowiedział, że w ich wspólnocie dzieje się to poprzez prostotę i ubóstwo przeżywane każdego dnia. Taki sposób życia pozwala postawić braterski kontakt w samym centrum istnienia.

Przeor wspólnoty w Taizé wskazał także na wielkie pragnienie młodych, jakim jest trwała miłość, która przekracza podziały, jakie widzą na co dzień w rodzinach, w małżeństwach, w Kościele. Dlatego odpowiedź na to uniwersalne powołanie powinna być zakorzeniona w odnowionym wyborze podążania za Chrystusem, niezależnie od konkretnego kształtu, jaki on nabierze. „To jest zadanie Kościoła – podkreślił brat Alois – ukazywać, że wybór taki jest możliwy, pomimo ludzkiej słabości. Kościół powinien znaleźć nowe formy towarzyszenia młodym na wszystkich etapach życia. Nie należy ograniczać ich tylko do nowicjatu, seminarium, czy przygotowania do małżeństwa”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama