Kard. Dziwisz: Nie odmawiajcie Chrystusowi niczego

- Bądźcie hojni wobec Chrystusa, nie odmawiając Mu niczego, o co was poprosi.- mówił podczas święceń prezbiteratu OO. Redemptorystów w Tuchowie kard. Stanisław Dziwisz.

W wygłoszonej homilii kardynał przywołał doświadczenie proroka Jeremiasza, które przypomina nam, że to Pan Bóg powołuje do swojej służby kogo chce i jak chce. Zaznaczył, że świadomość tego może w powołanych budzić lęk, szczególnie w zderzeniu z ich słabościami.

- Na szczęście nasze zatrwożone serce uspokaja sam Bóg: „Nie lękaj się [...], bo jestem z tobą". Jesteśmy wszyscy w ręku Boga. W ręku Boga jest każdy powołany do służby w Kościele. Jesteście w ręku Boga wy - bracia diakoni - którzy za chwilę przyjmiecie święcenia prezbiteratu. Nie wyście wybrali tę służbę. Wybrał was do niej Jezus Chrystus. (...) I dziś zwraca się do was, byście podjęli posługę prezbiterów we wspólnocie Kościoła, która będzie wyrazem Jego pasterskiej miłości i troski o Kościół. Chrystus was potrzebuje i Kościół was potrzebuje.

 

Kardynał Dziwisz przypomniał następnie, że kapłaństwo oznacza służbę, a nie ma prawdziwej służby bez miłości.

- Służba jest odpowiedzią miłości na miłość Chrystusa, który oddał za nas życie, aby nas wyprowadzić z krainy śmierci i obdarzyć pełnią życia.

 

Bycie prezbiterem znaczy także służbę Słowu Bożemu, sprawowanie sakramentów i świadczenie o Bożym miłosierdziu. A wszystko to powinno być poparte świadectwem własnego życia.

- Wiarygodne głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii musi być poparte osobistym świadectwem ewangelicznego życia. Podejmujecie posługę słowa w zakonie Najświętszego Odkupiciela, mającego tak wielką tradycję tej posługi w Kościele.

Kardynał wspomniał wreszcie, że kapłan jest sługą Eucharystii. Zwracając się do kandydatów do prezbiteratu, podkreślił, że już za chwilę dołączą do grona kapłanów, przez posługę których wierni będą mieć dostęp do Chleba Życia iw imię Chrystusa będą udzielali odpuszczenie grzechów.

- Przyjmujecie dzisiaj dar Chrystusowego kapłaństwa (...). On potrzebuje waszego młodzieńczego entuzjazmu, waszej wrażliwości, waszej otwartej postawy, by docierać do ludzi żyjących we współczesnym świecie z jego wyzwaniami, zagrożeniami, ale również nowymi możliwościami głoszenia Ewangelii, również tym, którzy pozostają poza strukturami Kościoła, ale szukają motywów nadziei, by swemu życiu nadać sens. Bądźcie hojni wobec Chrystusa, nie odmawiając Mu niczego, o co was poprosi.

Na zakończenie kardynał Dziwisz wezwał wstawiennictwa Matki Bożej, ojca i założyciela OO. Redemptorystów - św. Alfonsa Liguori i św. Jana Pawła II, by wspomagali nowo wyświeconych kapłanów w nieustannym stawaniu się wiernymi sługami odkupieńczej misji Jezusa Chrystusa.
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao