Kard. Nycz o współczesnej szkole: kiedyś tablica i plansza, dziś smartfon i internet

W kościele seminaryjnym dziś i jutro odbywają się odprawy dla katechetów archidiecezji warszawskiej. - Nowe środki komunikacji, Internet, smartfony – to nowe okoliczności nauczania religii – zwrócił uwagę kard. Kazimierz Nycz.

„Idąc do klasy nie wystarczy dziś kreda, tablica czy plansza, dlatego nie możemy zwalać winy na młodzież, że jest niedobra, bo nas nie słucha. To my nie nadążyliśmy za nimi w tym, co daje im współczesny świat. To są nowe okoliczności, które są nam dane i zadane” – zaznaczył metropolita warszawski.

Kard. Nycz zwrócił uwagę katechetom by, idąc do szkoły byli świadomi tego, że w Warszawie w każdej klasie tylko niewielki odsetek uczniów jest głęboko wierzących, natomiast wielu potrzebuje nawet pierwszej ewangelizacji.

"Żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym i na religii pojawiają się dzieci z różnych rodzin i z różnym stopniem doświadczenia religijnego. Do wszystkich nie można podchodzić z tą samą sztancą. Potrzeba indywidualizacji, na tyle, na ile jest ona możliwa. Uwzględniać różnice między uczniami, jeśli chodzi o ich poziom religijności. Pamiętajcie, że inny nie znaczy gorszy – potrzebuje innego podejścia katechetycznego, ewangelizacyjnego a czasem preewangelizacyjnego"- podkreślił kard. Nycz.

Metropolita warszawski zwrócił także uwagę na potrzebę zmian w formacji stałej katechetów, by odpowiadała ona na potrzeby, jakie niesie życie. - Łatwo wpaść w koleiny – przestrzegał i apelował o kreatywność katechetów i metodyków, ale też moderatorów formacji permanentnej. - Trzeba pracować nad treścią katechez, jak również metodami przekazu katechezy - podkreślił.

Kard. Nycz odniósł się także do atmosfery wokół skandali pedofilskich. – Młodzież, bez „zmiłuj” będzie wam stawiać pytania. Nie próbujmy nigdy udawać, że nie ma problemu. W czasie katechezy wszyscy będziemy płacić cenę za słabości i grzechy niektórych naszych braci. Metropolita warszawski prosił, aby "księża byli cierpliwi, modlący się i dawali świadectwo”.

Podczas odprawy katecheci wysłuchali wykładu inauguracyjnego psycholog dr Agnieszki Kozak z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie nt. potrzeb uczniów podczas katechezy. - Być obecnym w świecie dzieci i młodzieży, mieć znajomość tego, czym żyją to punkt wyjścia do tego, by mieć z młodymi kontakt. Młodzi oczekują akceptacji. Bycia akceptowanym i ważnym szukają w Internecie. Jeśli dostaną to od nas – nie będą tego szukali gdzie indziej – zwróciła uwagę prelegentka.

Wicekurator Andrzej Sosnowski przekazał życzenia od mazowieckiej kurator oświaty, by szkoła była „drugim domem”. Katechetom życzył wytrwałości w pracy, „w prozie życia, dzień po dniu”, oraz by mogli oglądać, że ich „uczeń przerasta mistrza”.

W archidiecezji warszawskiej pracuje ok. 1100 katechetów: księży, braci i sióstr zakonnych oraz świeckich. W tym roku wyróżniony został ks. Paweł Sobstyl, wieloletni wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży, autor katechez i podręczników dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz organizator Ogólnopolskich Konferencji katechetów specjalnych.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Warszawskiej

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao