Kard. Parolin o Franciszku: pontyfikat radości

„Pontyfikat Papieża Franciszka charakteryzuje radość, miłosierdzie i misyjność. To trzy najbardziej charakterystyczne elementy” – mówił watykański sekretarz stanu w 5. rocznicę wyboru Ojca Świętego.

Kard. Pietro Parolin podsumowując pontyfikat Papieża z krańca ziemi, który pięć lat temu przywitał się ze światem prostym: dobry wieczór, zaznacza, że Ojciec Święty uczy nas przekraczania mentalności „zawsze tak było” i zastępowania jej Kościołem, który wychodzi, szuka, jest w ruchu.

„Uderzyło mnie, że wszystkie najważniejsze dokumenty papieskie odwołują się, w większej lub mniejszej mierze, do radości: Evangelii gaudium, Amoris laetitia, Laudato sì’. Charakterystyką tego pontyfikatu jest radość wypływająca nie z niefrasobliwości, ale z faktu, że jesteśmy kochani przez Boga – podkreśla kard. Parolin. – I tu pojawia się druga charakterystyka pontyfikatu, czyli miłosierdzie. Osobowa i totalna miłość Boga do całego stworzenia, a zarazem radość wypływająca z komunikowania innym tej dobrej nowiny Ewangelii. Fakt dzielenia się z innymi prawdą o zbawieniu staje się źródłem radości zarówno dla otrzymującego tę prawdę, jak i dla osoby ją głoszącej. To radość dzielenia. Stąd trzecia ważna linia to ewangelizacja; Kościół wychodzący, który chce zanieść Ewangelię całemu stworzeniu. Dla mnie są to najbardziej zasadnicze rysy tego pontyfikatu”.

bz/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama