Kard. Parolin: o ludzkiej godności trzeba rozmawiać z każdym

Watykański Sekretarz Stanu zwrócił uwagę, że wielką pokusą dzisiejszego społeczeństwa jest jednostronne podkreślenie słowa „prawa”, z pominięciem słowa ważniejszego, mianowicie: „człowiek”.

Postawą praw człowieka jest integralna wizja osoby ludzkiej. Ich źródłem w chrześcijańskim rozumieniu pozostaje przykazanie miłości - podkreślił kard. Pietro Parolin podczas międzynarodowego sympozjum zorganizowanego przez Fundację Ratzingera – Benedykta XVI z okazji 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Watykański Sekretarz Stanu zwrócił uwagę, że wielką pokusą dzisiejszego społeczeństwa jest jednostronne podkreślenie słowa „prawa”, z pominięciem słowa ważniejszego, mianowicie: „człowiek”. Jeśli prawa utracą swój związek z człowieczeństwem, staną się tylko wyrazami dążeń różnych grup interesów. W rozumieniu Kościoła bowiem nie ma praw człowieka wyrwanego z relacji albo człowieka ograniczonego do różnych aspektów życia. Kościół czuje się również wolny w szukaniu możliwych sprzymierzeńców, także znajdujących się na odległych pozycjach. Ważne, aby wychodzić od aspektu podstawowego, to znaczy: „charakteru powszechnego praw”.

Kard. Parolin podkreślił, że należy odbudować wymiar obiektywny praw człowieka. Natomiast w zakresie praw szczegółowych uwypuklił znaczenie prawa do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, zwłaszcza w obliczu nowych wyzwań, które rodzą się ze współczesnej bioetyki. Bardzo ważne pozostaje wyeliminowanie kary śmierci, która dla Kościoła jest niedopuszczalna, oraz promocja praw migrantów i uchodźców.

Na polu wolności myśli, sumienia i religii, sekretarz stanu przypomniał, że dla Stolicy Apostolskiej ważne jest, aby religia w społeczeństwie nie była marginalizowana oraz aby chronione były prawa wszystkich obywateli niezależnie od wiary.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama