Kard. Stanisław Dziwisz na Słowacji

- Jestem przekonany, że święty Jan Paweł II wstawia się za wami u tronu Najwyższego i że cieszy się z naszego dzisiejszego spotkania w L'utinie - mówił kard. Dziwisz do przedstawicieli Kościoła Greckokatolickiego na Słowacji.

Kard. Dziwisz wziął udział w obchodach 10. rocznicy wyniesienia Greckokatolickiego Kościoła na Słowacji do rangi Metropolitalnego Kościoła sui iuris. Dokonał tego papież Benedykt XVI, mianując jednocześnie eparchialnego biskupa proszowskiego Jana Babjaka pierwszym preszowskim arcybiskupem metropolitą.

W wygłoszonej homilii kardynał przywołał trudne koleje losu Greckokatolickiego Kościoła, który przez lata był prześladowany, a jego członkowie skazywani na więzienia, deportacje, a nierzadko także na śmierć.

Nawiązując do Ewangelii kard. Dziwisz powiedział, że tak jak podczas burzy na jeziorze Chrystus był razem z Apostołami, tak podczas likwidacji Kościoła Greckokatolickiego w ówczesnej Czechosłowacji i komunistycznych prześladowań towarzyszył jego wyznawcom. - On, ukrzyżowany Pan, był razem z nimi w jednej łodzi płynącej pośród nawałnicy, w którą uderzały gromy obłąkanej ideologii walczącej przeciw wszystkiemu, co łączyło się z Bogiem. On - Jezus Chrystus - dzielił z nimi ich los. On był z nimi w więzieniu, w upokorzeniu, w poczuciu bezsilności, w cierpieniu fizycznym i duchowym. Wielu z prześladowanych dało później świadectwo, że przetrwało dzięki świadomości, że Bóg był z nimi - mówił kardynał.

Po trudnych doświadczeniach, jak podkreślił kard. Dziwisz, Kościół na Słowacji okrzepł i wydaje piękne owoce, nie tylko w postaci nowych kościołów i kaplic, ale także całych parafii, w których pracują młodzi kapłani.

Na zakończenie kard. Dziwisz przypomniał, że Jan Paweł II znał trudną sytuację Greckokatolickiego Kościoła na tych terenach i przybył tu z pielgrzymką w 1995 roku.

- Jestem przekonany, że święty Jan Paweł II wstawia się za wami u tronu Najwyższego i że cieszy się z naszego dzisiejszego spotkania w L'utinie - mówił kardynał. Zachęcał jednocześnie do modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o to, by Greckokatolicki Kościół na Słowacji pozostał wierny swojej misji i umiał stawiać czoła wyzwaniom współczesności.

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska

« 1 »

reklama

reklama

reklama