Kard. Tauran: chrześcijanie nie mogą być obywatelami drugiej kategorii

„Przyszłość ludzi różnych religii leży w edukacji. Nie może być tak, że chrześcijanie uznawani są za obywateli drugiej kategorii”. Wskazuje na to kard. Jean-Louis Tauran po swej wizycie w Arabii Saudyjskiej.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego był pierwszym tak wysokiej rangi przedstawicielem Watykanu, który odwiedził ten islamski kraj. Zauważa on, że ta wizyta stanowi pierwszy krok ku dalszemu wzajemnemu zbliżeniu. Apelując w Arabii Saudyjskiej o poszanowanie wolności religijnej, kard. Tauran wskazał jednocześnie na znaczenie edukacji.

“Jestem przekonany, że wszystkie religie muszą stawić czoło dwóm zagrożeniom: terroryzmowi i ignorancji. Przyszłość zależy od edukacji, nie ma innych narzędzi. W czasie moich spotkań kładłem na to duży nacisk: trzeba, by w saudyjskich szkołach dobrze mówiono o chrześcijanach i niemuzułmanach, nie mogą oni nigdy być uznawani za obywateli drugiej kategorii – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Tauran. – Na tej płaszczyźnie trzeba podejmować naprawdę wiele wysiłku. Byłem zadowolony, kiedy król powiedział mi, że uznaje i docenia wkład, jaki chrześcijanie wnoszą w budowanie Arabii Saudyjskiej. Ta wizyta była bardzo ważnym krokiem na drodze wzajemnej współpracy. To, że zarówno Papież Franciszek, jak i król zaangażowali się w jej przygotowanie oraz fakt podpisania dwustronnego porozumienia świadczy, że chce kraj ten chce zmienić swój wizerunek.”


Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao