Na pierwszym miejscu ofiary i ich dobro!

Watykański szczyt na temat ochrony nieletnich w Kościele będzie niezwykle ważnym wydarzeniem, pozwalając skonfrontować się z problemem nadużyć w wymiarze globalnym.

Na pierwszym miejscu znajdą się ofiary i ich dobro. Wskazuje na to kard. Sean O’Malley ujawniając, że pomysł zorganizowania takiego spotkania wyszedł od kierowanej przez niego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich.

Pomysł zrodził się na fali spotkań z ofiarami nadużyć ze strony duchownych oraz z nowymi biskupami, którzy na początku swej posługi przyjeżdżają do Rzymu na specjalne szkolenia. W obu tych grupach wybrzmiał problem konieczności wypracowania globalnej strategii, stąd pomysł zaproszenia do Watykanu biskupów z całego świata. Idea była konsultowana z Radą Kardynałów i Papieżem Franciszkiem ponieważ, jak podkreśla kard. O’Malley, kierowana przez niego komisja jest organem doradczym i ma pomóc w wypracowaniu jak najlepszych zasad edukacji i zapobiegania zbrodni wykorzystywania seksualnego nieletnich. Komisja będzie też pomagać w przygotowaniu watykańskiego szczytu, który odbędzie się w lutym przyszłego roku.

Kard. O’Malley podkreśla, że dla Kościoła jest to moment krytyczny, gdy chodzi o kryzys nadużyć seksualnych. Stąd watykańskie spotkanie będzie kluczowym wydarzeniem dla wypracowania jasnych zasad postępowania dla wszystkich diecezji świata. 

Musimy nadal praktykować zasadę zerowej tolerancji, pracować na rzecz większej transparencji, także gdy chodzi o ujawnianie nazwisk duchownych oskarżonych o nadużycia, a zarazem zacieśnić współpracę z władzami cywilnymi i wymiarem sprawiedliwości” – podkreśla przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Wskazuje, że przede wszystkim trzeba udzielić wsparcia ofiarom nadużyć stąd na lutowym szczycie na pierwszym miejscu znajdą się ofiary i ich dobro.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao