Nadużycia: jest wiele do zrobienia, ale nie zaczynamy od zera

O. Hans Zollner, jeden z organizatorów spotkania przewodniczących konferencji episkopatów na temat nadużyć w Kościele, jakie w lutym przyszłego roku odbędzie się w Watykanie uważa, że reguły, prawo nie zmieniają serca.

Musimy więc zobaczyć, jak wzmocnić Kościół, aby był jeszcze bardziej otwarty i zaangażowany w ochronę nieletnich, bo to jest to, czego uczy nas Jezus – uważa niemiecki jezuita.

O. Hans Zollner zaznaczył, iż spotkanie będzie okazją, aby jeszcze bardziej doprecyzować i uściślić procedury związane z przypadkami nadużyć oraz bardziej zwrócić uwagę na potrzebę zmiany naszych zachowań w tej materii.

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego wskazał także na owoce, jakich spodziewa się po tym spotkaniu.

    “Jednym z owoców, którego oczywiście życzę jest ten, aby Kościół, reprezentowany przez przewodniczących konferencji episkopatów, naprawdę uświadomił sobie konieczność ochrony nieletnich i uczynienia zadość ofiarom i wziął to jako priorytet wszystkich swoich działań; i tych apostolskich, misyjnych, wychowawczych, jak i tych odnoszących się do apostolatu społecznego czy charytatywnego - mówił o. Zollner. - Najsłabsi, którymi są dzieci, muszą być w centrum naszych działań i gdzie dopuszczono się nadużyć – niejednokrotnie nie do naprawienia – musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby osoby poszkodowane otrzymały przynajmniej wsparcie im należne.”

Długoletni dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi odnosząc się do tego spotkania przyznał, że choć wiele w Kościele uczyniono dla ochrony nieletnich, to są miejsca, gdzie jeszcze pozostało wiele do zrobienia. Wskazał, że Papież mając świadomość, że jest to problem o charakterze globalnym zaprosił przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata, aby w bardziej pogłębiony i szerszy sposób zająć się tą kwestią. Odniósł się także do oczekiwań związanych z tym spotkaniem.

    “Bardzo oczekuje się na to spotkanie końcem lutego przyszłego roku. Ale należy go dobrze umieścić w tematyce i sposobie, w jakim Kościół już się zmierzył z tym problemem, jak to robi i jak rozwija swoje działania. To nie jest rzecz, która zaczęła się dzisiaj, ani wczoraj, ale już od wielu lat trwa ta historia bardzo poważnego kryzysu Kościoła w różnych krajach świata: w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Australii, czy niedawno w Chile i w innych miejscach. I jest także cała droga, którą już przebyto, aby stawić czoła temu kryzysowi. Wiele episkopatów w różnych krajach podjęło w tej sprawie konkretne kroki, aby problem zrozumieć, wesprzeć ofiary i stworzyć kulturę ochrony - przypomniał o. Lombardi. - Podobnie Kościół na poziomie uniwersalnym, w szczególności Papież Benedykt XVI, odnowił normy kanoniczne, które dotyczą karalności nadużyć, wśród nich te odnoszące się do nadużyć seksualnych względem nieletnich, które jest jednym z najcięższych przestępstw. Także Kongregacja Nauki Wiary w różnych listach wzywała episkopaty do sformuowania konkretnych wytycznych, aby stawić czoła nadużyciom. Musimy zrozumieć, że to ogromny problem, bardzo ważny dla społeczeństwa i dla Kościoła; zrozumieć, że konieczna jest prawdziwa odnowa Kościoła, a więc jeszcze długa droga do przejścia, ale nie zapominajmy, że nie zaczynamy od zera.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama