Nowa strona internetowa Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Od dnia 1 lutego Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski ma nową stronę internetową: liturgia.episkopat.pl

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest zespołem powoływanym przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego. Pracami komisji kieruje przewodniczący; jest nim biskup powoływany na pięcioletnią kadencję. W pracach komisji uczestniczą biskupi jako członkowie, zaś pozostali (prezbiterzy, osoby zakonne i świeccy) stanowią grono konsultorów. Komisja spotyka się regularnie 4 razy w roku (zebrania dwu lub trzydniowe) i podejmuje prace związane z kwestiami liturgii duszpasterstwa liturgicznego i muzyki kościelnej. W ramach komisji działają dwie podkomisje (ds. Służby Liturgicznej oraz ds. Muzyki Kościelnej) oraz Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii. Prace komisji określa stosowny Regulamin. Komisja wydaje biuletyn "Anamnesis" (4 numery każdego rocznika). 

Od  dnia 1 lutego 2018 roku Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ma nową stronę internetową, która będzie na bieżąco aktualizowana. W miejsce dotychczasowego adresu: kkbids.episkopat.pl (strona zostanie wyłączona) zapraszam na adres: liturgia.episkopat.pl 

Na ręce Księdza Bernarda Koja (z diecezji gliwickiej) - prezesa Fundacji "Opoka" oraz całego zespołu informatyków zajmujących się opracowaniem technicznym, wyrażam serdeczne podziękowanie za przygotowanie nowej wersji strony internetowej. 

« 1 »

reklama

reklama

reklama