Obraduje Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W Warszawie od poniedziałku, 26 lutego, trwa spotkanie robocze Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Podczas trzydniowych prac tłumaczone są m.in. kolejne teksty Mszału rzymskiego.

Jak poinformował bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podstawowym punktem obrad Komisji jest praca nad tłumaczeniami Mszału rzymskiego. Członkowie Komisji chcą również przygotować odpowiednie teksty, żeby wprowadzić praktykę używania oleju katechumenów, zwłaszcza tam, gdzie przewidziany jest katechumenat osób dorosłych przygotowujących się do chrztu.

Komisja tłumaczyła też oracje na wigilię Zesłania Ducha Świętego. „Mieliśmy tylko jedną orację, a nowy Mszał proponuje cztery oracje dopasowane do czytań. Wybór czytań jest podany już w lekcjonarzu, ale brakuje do nich oracji. Stąd będą one przetłumaczone i poddane pod głosowanie podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a potem poprosimy Kongregację Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów o recognitio” – wyjaśnił bp Bałabuch.

Jak dodał, ku końcowi zmierzają też prace liturgistów nad „Martyrologium Romanum” czyli księgą liturgiczną związaną z kultem świętych.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również o kierunkach, w jakich należy iść, jeśli chodzi o prace przygotowujące do modyfikacji kolejnych ksiąg liturgicznych, jak np. Liturgia godzin, której pierwszy tom jest już odnowiony. Zajęli się też szczegółowymi zagadnieniami, które napływają do Komisji.

***

Zadaniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest wspomaganie Konferencji Episkopatu Polski w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską. Komisja m.in. opracowuje przekłady na język polski łacińskich tekstów liturgicznych, dokonuje korekty wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych i opracowuje projekty dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św. czy sakramentów. Utrzymuje też kontakty z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz udziela wyjaśnień dotyczących liturgii i form pobożności ludowej. Przewodniczącym Komisji jest biskup pomocniczy ze Świdnicy Adam Bałabuch. W ramach Komisji działają dwie Podkomisje: ds. Muzyki Kościelnej i ds. Służby Liturgicznej. Przewodniczącym pierwszej jest bp Piotr Greger, drugiej abp Józef Górzyński.

Źródło: BPKEP/episkopat.pl

Skład Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Strona internetowa Komisji - liturgia.episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama