Papież do Bartłomieja I: Jedność bardziej widzialna

Dziś - w święto Andrzeja Apostoła, Patriarchat Konstantynopola obchodzi swe patronalne święto. Z tej okazji, watykańska delegacja przekazała prawosławnemu patriarsze Bartłomiejowi I przesłanie Papieża Franciszka.

"W świecie zranionym przez konflikty, jedność chrześcijan jest znakiem nadziei, który musi promieniować w sposób coraz bardziej widzialny." – czytamy w odręcznym przesłaniu Ojca Świętego.

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Papieża, odwzajemniając tym samym obecność delegacji patriarchy na uroczystościach świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. „Ta wzajemna wymiana delegacji – napisał Franciszek – stała się na przestrzeni lat radosnym zwyczajem, który wyraża głębokie więzi łączące nasze dwie kościelne stolice”.

"Choć wieki nieporozumień, sporów i milczenia mogły naruszyć tę relację, to jednak Duch Święty, Duch jedności uzdolnił nas do wznowienia bratniego dialogu i odkrycia, że te więzi komunii zawsze między nami istniały." – napisał Papież. Potwierdza on, że oba Kościoły z wielką troską strzegły Tradycji Apostolskiej oraz nauczania pierwszych Soborów Powszechnych i ojców Kościoła, pomimo różnic, które rozwinęły się w lokalnych tradycjach i teologicznych sformułowaniach, które muszą zostać głębiej zrozumiane i wyjaśnione.

Franciszek dodaje, że oba Kościoły w poczuciu odpowiedzialności za świat czują pilne zobowiązanie, dotyczące wszystkich ochrzczonych, do głoszenia ludziom Ewangelii. „Z tego powodu - pisze dalej Ojciec Święty - możemy dziś współpracować na rzecz pokoju między narodami, zniesienia wszelkich form niewolnictwa, poszanowania i godności każdego człowieka oraz ochrony stworzenia”. Papież podkreśla, że z Bożą pomocą, przez spotkania i dialog na naszej wspólnej drodze w ciągu 50 minionych lat, już teraz doświadczamy, że trwamy w jedności, choć niepełnej.

Franciszek przypomina, że dążenie do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan jest wypełnieniem woli samego Jezusa. „Zjednoczeni dajemy bardziej skuteczną odpowiedź na potrzeby tak wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów, zwłaszcza tych, którzy cierpią na skutek ubóstwa, głodu, chorób i wojny”. Papież podziękował też Bartłomiejowi I za jego udział w dniu refleksji i modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie, który odbył się 7 czerwca w Bari. Przyznał, że jest dla niego źródłem wielkiego pokrzepienia, iż również patriarcha podziela jego niepokój o tragiczną sytuację chrześcijan w tym regionie.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao