Papież spotykał się z przedstawicielami Włoskiej Obrony Cywilnej

Podczas spotkania z przedstawicielami różnych grup i instytucji wchodzących w skład Włoskiej Obrony Cywilnej Papież Franciszek przypomniał o ofiarach klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych, a także o tych, którzy zginęli spiesząc im z pomocą.

Wskazał również na wielorakie zadania Obrony Cywilnej. Należą do nich: bezpośrednie działania podczas kryzysów, ochrona przed zagrożeniem, uświadamianie, prewencja oraz edukacja młodych pokoleń.

Włoską Obronę Cywilną tworzą różne organizacje wolontariuszy, przedstawiciele świata nauki, służby mundurowe: strażacy, policja i wojsko, władze samorządowe i państwowe różnego szczebla oraz przedsiębiorstwa usług podstawowych. Zwracając się do zebranych Ojciec Święty powiedział m.in.

 “Dzisiaj w tym wielobarwnym spotkaniu uczestniczą wspólnie ci którzy zostali ocaleni, oraz ci, którzy narażając swoje życie spieszyli im z pomocą – zauważył Papież. Wszyscy jednoczą się z całym zastępem osób, które zdecydowały się oddać do dyspozycji zbiorowości swoje kompetencje oraz swój wolny czas, z poświęceniem i hojnością, zapewniając tym samym pełną operatywność systemu, który stanowi najbardziej złożoną oraz mobilną formę publicznej solidarności chroniącej indywidualne i zbiorowe bezpieczeństwo.”

Franciszek zauważył, że Włochy to kraj o pięknym krajobrazie oraz bogactwie dziedzictwa historyczno-artystycznego. Te elementy współistnieją niestety z wieloma sytuacjami niebezpiecznymi, które połączone często rodzą sytuacje podwyższonego ryzyka. Włoska Obrona Cywilna nie przestaje przypominać wszystkim, że obrona życia ludzkiego i ochrona terytorium oraz infrastruktury nie dotyczy jedynie nagłych przypadków. Chodzi również, a może przede wszystkim o działania chroniące i zabezpieczające. Dotyczy to także późniejszego etapu powrotu do normalności, który pomimo zaangażowania wielu sił czasami jest bardzo długim oraz złożonym procesem, bardziej skomplikowanym niż mogłoby się wydawać. Ojciec Święty nawiązał do encykliki Laudato si, w której mowa jest m.in o kulturze ekologicznej.

 “W tym, co dotyczy reakcji na degradację środowiska, wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz zanieczyszczania atmosfery nie można jej redukować wyłącznie do działań pilnych, czy częściowych. Kultura ekologiczna oznacza zmianę spojrzenia, myślenia, polityki, programów edukacyjnych, stylu życia i duchowości. Szukanie tylko i wyłącznie środka technicznego, aby zaradzić problemom środowiskowym, które się pojawiają oznacza oddzielanie od siebie rzeczy, które w rzeczywistości są ze sobą powiązane. Świadczy to o ukrywaniu prawdziwych i głębszych problemów całego światowego systemu.”

Najważniejszą misją obrony cywilnej dzisiaj według Papieża pozostaje działalność edukacyjna. Chodzi o uformowanie obywateli w taki sposób, aby dostosowali swoje zachowania do różnych sytuacji i potrafili przez to ograniczyć oraz wykluczyć ryzyko w stosunku do siebie i do innych. Szczególne znaczenie mają inicjatywy edukacyjne w szkole z dziećmi i młodzieżą, bo przecież to oni będą obywatelami i wolontariuszami jutra. Na zakończenie Ojciec Święty życzył zebranym, aby przeżyli Boże Narodzenie w radości i pokoju serca.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama