Papież: w sercu człowieka toczy się walka dobra ze złem

W homilii wygłoszonej dziś na Mszy w Domu św. Marty Franciszek przypomniał, że każdego dnia w sercu człowieka toczy się walka Ducha Bożego z duchem światowym. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoznawać natchnienia, którymi kierujemy się w życiu.

Papież oparł swą refleksję na fragmencie Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (2, 10b-16), w którym Apostoł zachęca, aby pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu. Dzięki Niemu bowiem możemy rozpoznać Jezusa, mieć te same pragnienia i dążyć do tego, czego On nas nauczył. Kiedy zaś będziemy polegać na własnych siłach, nie zrozumiemy rzeczy pochodzących od Ducha Bożego.

Papież – serce człowieka polem bitwy ducha dobra i zła

- Są dwa duchy, dwa sposoby myślenia, czucia, działania: ten, który prowadzi do Ducha Bożego i ten, który prowadzi do ducha światowego – mówił Ojciec Święty. – I to dzieje się w naszym życiu: możemy powiedzieć, że wszyscy mamy te dwa «duchy». Duch Boży, który zachęca nas do dobrych uczynków, do miłości, braterstwa, do uwielbiania Boga, poznania Jezusa, do czynienia dzieł miłosierdzia, do modlitwy – to pochodzi od Niego. I drugi duch – światowy, który prowadzi nas do próżności, pychy, samozadowolenia, plotkarstwa: to zupełnie inna droga. Nasze serce – mówił pewien święty – jest jak «pole bitwy, wojny, gdzie walczą te dwa duchy».

Człowiek więc powienien robić miejsce dla Ducha Bożego, a odrzucać ducha światowego. Czyni się to, jak zaznaczył Franciszek, poprzez codzienny rachunek sumienia, który pomaga w nazwaniu pokus.

Papież – w walce duchowej zwyciężajmy jak Jezus

- To bardzo proste: mamy ten wielki dar, którym jest Duch Boży, ale jesteśmy słabi, grzeszni i jesteśmy także kuszeni przez ducha światowego- stwierdził Papież. - W tej walce, wojnie duchowej, trzeba zwyciężać, tak jak Jezus.

Papież zachęcił, aby każdego wieczoru przemyśleć mijający dzień, aby zobaczyć, czy więcej w nim było próżności, pychy, a może udawało się nam naśladować Jezusa.

Papież – każdego dnia róbmy rachunek sumienia

- Wiedzieć, co dzieje się w sercu. Jeżeli tego nie robimy, nie wiemy, co w nim się dzieje – i to nie mówię ja, ale mówi to Biblia – to jesteśmy jak «zwierzęta, które nic nie rozumieją» idą do przodu kierując się instynktem. Ale my nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy Dziećmi Boga, ochrzczonymi, z darem Ducha Świętego – podkreślał Franciszek. – Dlatego tak ważne jest, aby rozumieć, co stało się dziś w moim sercu. Niech Pan nauczy nas robić zawsze, każdego dnia, rachunek sumienia.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama