Papież: z bliskości z Bogiem wypływa nasza misja

Bóg nie jest odległą postacią z przeszłości, ale jest Bogiem bliskim, Bogiem z nami, który opiekuje się wszystkimi. To myśl przewodnia rozważania jakie Papież wygłosił przed modlitwą Anioł Pański w Niedzielę Trójcy Świętej.

Franciszek odwołał się do dzisiejszych czytań biblijnych, które pokazują Boga, który jest zainteresowany naszą osobistą historią. Jest On „Bogiem, na niebie wysoko” lecz także „na ziemi nisko” (Pwt 4, 39) – mówił Ojciec Święty. Dlatego nie wierzymy w istotę odległą, obojętną, lecz przeciwnie, w Miłość, która stworzyła wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas, a jako Duch Święty wszystko przekształca i doprowadza do pełni.

Podobnie o Bogu w liście do Rzymian mówi Apostoł Narodów.

    “Św. Paweł (por. Rz 8, 14-17), który osobiście doświadczył tej przemiany dokonanej przez Boga, który jest Miłością, mówi nam, że On pragnie być nazywany Ojcem, a raczej «Tatusiem», z całkowitą ufnością dziecka, które wtula się w ramiona tego, który dał mu życie – powiedział Franciszek. – Raz jeszcze Apostoł nam przypomina, iż Duch Święty działając w nas sprawia, że Jezus Chrystus nie sprowadza się do osoby z przeszłości, ale że czujemy, iż jest On blisko, że jest naszym współczesnym i doświadczamy radości bycia dziećmi kochanymi przez Boga.”

Także w Ewangelii – zwraca uwagę Papież – Jezus obiecuje nam bliskość na zawsze. Z tej bliskości natomiast wypływa misja każdego chrześcijanina: głoszenie i dawanie świadectwa.

Zatem uroczystość Trójcy Przenajświętszej każe nam ​​kontemplować tajemnicę Boga, który bezustannie stwarza, zbawia i uświęca, zawsze z miłością i ze względu na miłość, i każdemu stworzeniu, które Go przyjmuje pozwala odzwierciedlać promień Jego piękna, dobroci i prawdy – mówił Ojciec Święty. – Od początku postanowił On pielgrzymować wraz z ludzkością i tworzy lud, który byłby błogosławieństwem dla wszystkich narodów i dla każdej osoby, nikogo nie wykluczając.

Na zakończenie Papież poprosił Maryję, aby pomogła nam wypełnić misję świadków nieskończonej miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao