Pół wieku Biura Prasowego Episkopatu – od biuletynu do Twittera

Historia Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski sięga 1968 r. Pierwszy Biuletyn Informacyjny pod nazwą „Pismo Okólne” przepisywany był na maszynach. Dziś Biuro prowadzi m.in. stronę internetową i obecne jest w mediach społecznościowych.

Historia Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski sięga 1968 r., kiedy to jego ówczesny kierownik, dziś biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik, zgodnie z wolą prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, wraz z niewielkim zespołem rozpoczął wydawanie Biuletynu Informacyjnego pod nazwą „Pismo Okólne”, który przepisywany był na maszynach. Dziś Biuro m.in. prowadzi stronę internetową www.episkopat.pl, obecne jest w mediach społecznościowych i komunikuje się z mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi.

Obecnie Biurem Prasowym kieruje rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik, który jest także odpowiedzialny za kontakty z mediami i strategię komunikacyjną Episkopatu, ustalaną z biskupami. Oprócz codziennie aktualizowanej strony internetowej z informacjami prasowymi, komunikatami i oficjalnymi dokumentami, Biuro prowadzi profile @EpiskopatNews na Twitterze, Faceboku, YouTube i Flickrze (tu udostępniane są zdjęcia). Informacje dostępne są także w języku angielskim na twitterowym profilu @ChurchInPoland. Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje notatki i materiały prasowe oraz komunikaty, które rozsyłane są do redakcji. Ponadto udostępnia dźwięki dedykowane rozgłośniom radiowym. Biuro organizuje konferencje prasowe i briefingi, jego pracownicy są w stałym kontakcie z dziennikarzami.

„Biuro Prasowe jest do dyspozycji Konferencji Episkopatu Polski, wyraża głos księży biskupów w rozmaitych kwestiach i sprawach. Jest ono otwarte na potrzeby dziennikarzy i codziennie stara się sprostać ich oczekiwaniom. Dużą rolę w komunikacji prowadzonej przez Biuro odgrywają media społecznościowe i strona internetowa, które są aktualizowane kilka razy dziennie. Można powiedzieć, że to kontynuacja „Pisma Okólnego” dostosowana do współczesnej rzeczywistości medialnej, ale DNA, czyli cele pozostają takie same” – podkreśla ks. Rytel-Andrianik.

Dodaje, że profile w mediach społecznościowych, na wzór papieży Benedykta XVI i Franciszka, prowadzi także kilkunastu biskupów (w tym przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki) oraz ponad 20 diecezji.

„Ważną częścią działalności Biura jest komunikacja w języku angielskim prowadzona na Twitterze, rozsyłane są także informacje prasowe dot. ważnych wydarzeń w Kościele w Polsce do katolickich agencji zagranicznych w kilku językach. Ściśle współpracujemy z KAI i Radiem Watykańskim” – mówi rzecznik Episkopatu.

Biuro Prasowe sięga początkami 1968 r. Głównym zadaniem Biura Prasowego było monitorowanie wydarzeń z życia Kościoła i wydawanie cotygodniowego Biuletynu Informacyjnego pod nazwą „Pismo Okólne”. Był to wewnątrzkościelny, niepodlegający cenzurze ówczesnego państwa periodyk informujący o życiu Kościoła. Pierwszy oficjalny numer „Pisma Okólnego” ukazał się z datą 2-8 września 1968 r. Egzemplarze były wysyłane do biskupów, do diecezjalnych urzędów i do prowincjałów zakonów męskich. Przewożony na różne sposoby za granicę, stanowił przez długi czas jedyne źródło informacji o życiu Kościoła w Polsce, m.in. dla Radia Wolna Europa.

„Jako wzór do redagowania posłużył mi biuletyn PAP. Diecezje dostarczały wiadomości na specjalnym papierze z podpisem korespondenta i z pieczątką, chodziło o zabezpieczenie się przed podrzucaniem nam fałszywych wiadomości przez Służbę Bezpieczeństwa” – wspomina bp Orszulik.

Biskup senior łowicki podkreśla, że do przepisania stu egzemplarzy używano maszyn, gdyż nie było możliwości druku ze względu na wszechobecną cenzurę. „Biuletyn był redagowany w budynku Nuncjatury Apostolskiej, na początku prymas Wyszyński polecił mi, żebym kupił w Pewexie dwie maszyny, zatrudniliśmy siostry, które na nich pisały. Z czasem maszyny się psuły i trzeba było kupić większe. Informacje z Radia Watykańskiego nasłuchiwała siostra Alicja. Początkowo niewielki biuletyn rozrastał się, raz w miesiącu wychodził w języku francuskim. To była mozolna praca. Co tydzień jeździłem na lotnisko i prosiłem różne osoby o przewiezienie biuletynu do Watykanu” – mówi.

W 1993 r. funkcję zbierania i publikowania informacji o życiu Kościoła w Polsce przejęła nowo powstała Katolicka Agencja Informacyjna. Wówczas bp. Orszulika na stanowisku dyrektora Biura Prasowego zastąpił bp Tadeusz Pieronek, ówczesny sekretarz generalny KEP. W latach 1993-1998 Biuro Prasowe praktycznie nie miało zespołu redakcyjnego, a głos w imieniu Konferencji Episkopatu Polski poprzez środki społecznego przekazu zabierał bp Pieronek, jako Sekretarz Generalny KEP.

W czerwcu 1998 r. rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski został mianowany jezuita ks. Adam Schulz. W miejsce „Pisma Okólnego” Biuro Prasowe zaczęło wówczas wydawać poranny przegląd prasy zwany ogólnie Biuletynem. W 1998 r. ukazał się również pierwszy numer organu urzędowego KEP wydawanego co pół roku i zbierającego najważniejsze dokumenty Episkopatu pod nazwą „Akta Konferencji Episkopatu Polski”. W 1999 r. powstała oficjalna strona internetowa Konferencji Episkopatu Polski, którą redaguje Biuro Prasowe.

Od 2003 r. do lipca 2015 roku rzecznikiem KEP i jednocześnie dyrektorem Biura był ks. dr hab. Józef Kloch z Tarnowa. Od 1 lipca 2015 roku zastąpił go na tym stanowisku ks. dr Paweł Rytel-Andrianik z diecezji drohiczyńskiej.

BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama