Skauting jako narzędzie ewangelizacji

Skauting w świecie katolickim nie jest sam w sobie celem. Jest bardzo skuteczną metodą wychowawczą, natomiast jego celem jest ewangelizacja. - mówi ks. prof. Bogusław Migut naczelny duszpasterz Federacji Skautingu Europejskiego.

W Rzymie zakończyło się międzynarodowe spotkanie kapelanów harcerskich z Federacji Skautingu Europejskiego. Uczestniczyło w nim 150 kapłanów z 15 krajów. Program obrad był związany z tegorocznym synodem biskupów o młodzieży. Mówiono więc o skautingu jako miejscu rozeznawania powołania. Podkreślono też znaczenie bliskiej współpracy między kapelanem i instruktorami. 

Mówi ks. prof. Bogusław Migut naczelny duszpasterz Federacji Skautingu Europejskiego:

- Przede wszystkim podkreśliliśmy, i to bardzo mocno wypłynęło, że skauting w świecie chrześcijańskim, katolickim, nie jest sam w sobie celem. Jest bardzo dobrą metodą, bardzo skuteczną metodą wychowawczą, integralnie rozwijającą człowieka nie tylko od strony duchowej, ale również od strony cielesnej, jego charakteru, jego osobowości, kontaktu z naturą, ale jest ciągle tylko narzędziem. Natomiast celem skautingu katolickiego jest ewangelizacja. I ta współpraca pomiędzy kapelanami jest taka, że księża mają głównie ukierunkowywać liderów, szefów i instruktorów przypominając im, że jest to narzędzie służące ewangelizacji. Bardzo często bowiem zdarza się, we wszystkich właściwie modelach i organizacjach skautowych, że skauting traci swoje przeznaczenie, także przez nas duszpasterzy. Widzi się w nim tylko mundur, styl, trochę taki militarny. Natomiast my nie możemy stracić tej głównej perspektywy, że jest to bardzo dobre narzędzie ewangelizacji.

Federacja Skautingu Europejskiego zrzesza chrześcijańskie organizacje skautowe. Jest międzynarodowym stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską. Wywodzi się z katolickiego modelu skautingu wypracowanego przez francuskiego jezuitę o. Jacques’a Sevina. Najsilniejsze struktury posiada we Francji i we Włoszech. Polskim członkiem Federacji jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE.

kb/ rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao