Życie Ewangelią jako droga do świętości

Służebnica Boża Hanna Chrzanowska przypomina nam, że uczennice i uczniowie Jezusa mogą i powinni dążyć do świętości w każdym stanie życia, w każdym zawodzie, w każdych okolicznościach. - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz.

- Kościół Krakowski rozpoczął duchowe przygotowanie do zbliżającej się beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Jest to kolejny dar, jaki otrzymujemy na naszej osobistej i wspólnej drodze wiary, nadziei i miłości. Przyszła nowa Błogosławiona przypomina nam, że uczennice i uczniowie Jezusa mogą i powinni dążyć do świętości w każdym stanie życia, w każdym zawodzie, w każdych okolicznościach. - powiedział kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. w Kościele św. Mikołaja w Krakowie. 

Eucharystia odprawiona została w intencji dobrego przygotowania do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, która odbędzie się w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie 28 kwietnia bieżącego roku.

Ks. kardynał odniósł się do Liturgii Słowa, podkreślając, że w centrum życia każdego chrześcijanina powinien znajdować się Bóg, do którego człowiek zmierza przez wykonywanie uczynków miłości i miłosierdzia. Postawę taką doskonale rozumiała Hanna Chrzanowska, która dbała o fizyczne i duchowe zdrowie swoich pacjentów. Krakowska pielęgniarka doskonale rozumiała zawarte w dzisiejszej Ewangelii słowa Jezusa: „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują", udowadniając, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga.

- Patrząc na niezwykłą działalność Hanny Chrzanowskiej, a jednocześnie poznając jej głębokie życie duchowe, zaczynamy odkrywać sekret jej życia i zaangażowania. Hanna odczytywała poważnie Ewangelię i wprowadzała ją w życie. - mówił.

Emerytowany metropolita krakowski przypomniał, że Hanna Chrzanowska prowadziła wykłady dla pielęgniarek, organizowała liczne szkolenia i praktyki, dbając także o duchowy rozwój swoich współpracowników. Do jej największych zasług należy organizacja domowych hospicjów i zaangażowanie w organizację opieki pielęgniarskiej w parafiach naszej diecezji, które wspierał również Karol Wojtyła:

- Organizowała fachowe pielęgniarstwo domowe w ramach sieci parafii, jakimi dysponuje Kościół. Była to nowość. Spotkała się wtedy z pomocą ks. Karola w Wojtyły, z uznaniem rządcy Archidiecezji arcybiskupa Eugeniusza Baziaka oraz z finansową pomocą archiprezbitera Kościoła Mariackiego - ks. infułata Ferdynanda Machaya.

Na zakończenie, ks. kardynał dodał, że Hanna Chrzanowska wpisała się w wielowiekową charytatywną działalność Kościoła Krakowskiego, zajmując zasłużone miejsce wśród apostołów miłosierdzia - świętej Jadwigi Królowej, świętego profesora Jana Kantego, Sługi Bożego ks. Piotra Skargi oraz świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Joanna Fofasińska | Archidiecezja Krakowska

Pełny tekst homilii kard. Stanisława Dziwisza

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao