10-11 czerwca: Uroczystości pogrzebowe śp. abp. Bolesława Pylaka

Główne uroczystości pogrzebowe św. abp. Bolesława Pylaka, arcybiskupa seniora archidiecezji lubelskiej, odbędą się w Archikatedrze Lubelskiej we wtorek, 11 czerwca br. o godz. 11.00. Po Mszy św. ciało śp. abp. Bolesława Pylaka spocznie w kryptach Archikatedry.

W przeddzień pogrzebu, w poniedziałek 10 czerwca br. o godz. 19.00 w archikatedrze Lubelskiej będzie sprawowana Msza św. żałobna, poprzedzona nieszporami z oficjum za zmarłych o godz. 18.30.

Abp Bolesław Pylak, arcybiskup senior archidiecezji lubelskiej, zmarł 6 czerwca 2019 roku w południe, w Lublinie.

Abp Bolesław Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 r. w Łopienniku Górnym koło Krasnegostawu. W 1943 roku wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownego, które w tym czasie mieściło się w Krężnicy Jarej. 29 czerwca 1948 r. został wyświęcony na kapłana i rozpoczął pracę jako wikariusz parafii Nałęczów. W 1949 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym KUL, zakończone doktoratem z teologii dogmatycznej (1953). W 1952 r. rozpoczął pracę w KUL jako młodszy asystent przy katedrze teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym, prowadząc równocześnie zajęcia w Lubelskim Seminarium Duchownym. Od 1959 r. był wicerektorem seminarium duchownego. Dnia 14 marca 1966 r. został mianowany biskupem tytularnym Midiki i sufraganem lubelskim. Konsekrowany w katedrze lubelskiej 29 maja 1966 r. przez bp. Piotra Kałwę (współkonsekratorami byli biskupi: Ignacy Tokarczuk i Jan Mazur). W 1969 r. habilitował się z zakresu teologii dogmatycznej. Po otrzymaniu nominacji na docenta został kierownikiem katedry teologii dogmatycznej. Autor pozycji książkowych, szeregu rozpraw i artykułów. Od 1978 r. profesor nadzwyczajny, a od 1988 r. profesor zwyczajny teologii. W dniu 27 czerwca 1975 r. mianowany został biskupem lubelskim, a od 20 lipca 1975 r. objął rządy diecezją. 25 marca 1992 r. podniesiony został do godności Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego. W dniu 29 czerwca 1992 r. otrzymał z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II paliusz metropolity, a 2 lipca 1992 r. miało miejsce uroczyste objęcie urzędu arcybiskupa metropolity. Zgodnie z wymogiem prawnym po ukończeniu 75 roku życia w 1996 roku złożył rezygnację z urzędu. W dniu 14 czerwca 1997 r. został zwolniony z obowiązków i przeniesiony w stan emerytalny.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…


Archidiecezja Lubelska / BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama