Bp Dec: odmawianie różańca jest potrzebne, by zwyciężyć zło

- Pamiętajmy o nabożeństwach różańcowych - zachęcał bp Ignacy Dec w Świdnicy, gdzie odbyły się coroczne obchody związane z upamiętnieniem św. Jana Pawła II, patrona miasta.

Odmawianie różańca jest bardzo potrzebne, by zwyciężyć zło, które ciągle jest obecne i ciągle jest dla nas zagrożeniem. Matka Boża w Fatimie i w innych miejscach przypominała o wartości wspólnej modlitwy różańcowej. Bardzo cieszy widok ludzi modlących się wspólnie na różańcu. Przyłączajmy się do tych ludzi, którzy wspólnie modlą się na różańcu. Pamiętajmy o nabożeństwach różańcowych - zachęcał bp Ignacy Dec w Świdnicy, gdzie odbyły się coroczne obchody związane z upamiętnieniem św. Jana Pawła II, patrona miasta.

W sobotę ulicami Świdnicy przeszła procesja różańcowa sprzed sanktuarium św. Józefa na plac przed katedrą przy pomniku św. Jana Pawła II.

Na zakończenie procesji różańcowej bp Ignacy Dec przypomniał słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: “Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).

- Bądźmy przygotowani na starcie dobra ze złem, na starcie prawdy z fałszem. W 35. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki wracamy do Jego nauczania i świadectwa życia. W dzień swojej śmierci powiedział: „Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy prawdzie, chociażby miała ona wiele kosztować” - mówił biskup.

Przypomniał również nauczanie św. Jana Pawła II dotyczące obrony życia. - Papież przypominał, że obrona życia to nie jest sprawa światopoglądu, sprawa religijna, ale to jest sprawa fundamentalna. Nazwał cywilizację, która jest przeciw życiu cywilizacją barbarzyńską. Słowa papieża są wciąż aktualne - mówił bp Ignacy Dec.

W nabożeństwie pod przewodnictwem biskupa udział wzięły siostry zakonne, księża, alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy oraz mieszkańcy miasta.

Świdnica była pierwszym miastem w Polsce, którego patronem został polski papież. Błogosławiony, obecnie święty Jan Paweł II został oficjalnie ogłoszony patronem Świdnicy w maju 2012 r.

ako / Świdnica

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao