reklama

Główny cel synodu: szukanie nowych dróg

Odpowiedzialny za Kościelną Sieć Panamazońską - kard. Claudio Hummes podczas swego przemówienia w Auli Synodalnej wskazał, że ojcowie synodalni nie powinni bać się trudnych tematów, lecz poszukiwać nowych dróg ewangelizacji.

Kard. Hummes wskazał, że w czasie debaty ojcowie synodalni nie powinni obawiać się nowości, ani podejmowania trudnych tematów, ponieważ Papież na tej drodze wskazuje im Jezusa, który jest „odwieczną nowością”. Hierarcha przypomniał męczeńską kartę Kościoła Amazonii, tysiące misjonarzy i misjonarek oraz świeckich katechistów, którzy oddali tam swe życie. Wskazał, że misyjna działalność od wieków naznaczona jest w tym regionie wieloma dziełami miłosierdzia. Mowa o zaangażowaniu w edukację, służbę zdrowia, walkę z ubóstwem i łamaniem praw człowieka.

Kardynał przyznał, że Kościołowi w Panamazonii od zawsze brakowało wystarczających środków materialnych i misyjnych, co przeszkodziło w pełnym rozwoju tamtejszych wspólnot kościelnych. Wyraża się to w braku kapłanów, a co za tym idzie totalnym braku dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, niezbędnych dla pełni życia chrześcijańskiego. Hierarcha przypomniał, że w obliczu tego braku wspólnoty katolickie wysunęły propozycję udzielania święceń kapłańskich dojrzałym mężczyznom rezydującym w lokalnych wspólnotach. Zwrócono również uwagę na konieczność większego docenienia zaangażowania kobiet i wypracowania dla nich odpowiednich posług, także dotyczących kierowania wspólnotami.

Hierarcha wskazał również na konieczność większego umocnienia amazońskiego oblicza Kościoła poprzez podejmowanie działań związanych z inkulturacją i dialogiem międzykulturowym oraz ewangelizacją również w środowiskach miejskich, które są coraz większym wyzwaniem dla Kościoła tego regionu. Przypomniał, że troska o wspólny dom oznacza nie tylko ochronę amazońskiej puszczy, tamtejszych rzek czy zwierząt, ale przede wszystkim ochronę najuboższych i najbardziej wyzyskiwanych ludzi. Wskazał zarazem, że kluczowym tematem synodu jest misja Kościoła i docieranie z Ewangelią w najdalsze regiony Amazonii.

Źródło: www.vaticannews.va

Franciszek: kontemplować, rozumieć i służyć narodom

Pierwszy synodalny briefing dla dziennikarzy

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao