Kard. Dziwisz: Żywa parafia jest wspólnotą miłości, w której wszyscy czują się przyjęci

- Nie bójmy się okazywać sobie solidarności i w razie potrzeby udzielać wsparcia, czy do duchowego, czy materialnego - mówił kard. Dziwisz podczas uroczystej Mszy św. z okazji siedemdziesięciolecia erygowania parafii pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach.

- Żywa parafia jest wspólnotą miłości, w której wszyscy czują się przyjęci, zauważeni, docenieni, w której mogą znaleźć oparcie i pomoc. Taka braterska postawa parafian jest również sprawdzianem autentyczności i głębi ich wiary. Nie bójmy się okazywać sobie solidarności i w razie potrzeby udzielać wsparcia, czy do duchowego, czy materialnego - mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystej Mszy św. z okazji siedemdziesięciolecia erygowania parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Michałowicach.

Na początku homilii kardynał odwołał się do Ewangelii, w której Jezus zachęca do przyjęcia postawy pokory i hojności. Chrystus został zaproszony na posiłek do faryzeusza i wykorzystał tę sytuację, by opowiedzieć przypowieść, w której wskazał, że zawsze należy zajmować skromne miejsce. Szukanie zaszczytów nie powinno być celem życia, ponieważ rodzi egoizm i pychę, które nie budują wspólnoty. – Autentyczna pokora to życie w prawdzie, to pragnienie uczynienia z naszego życia daru dla innych i ostatecznie dla Boga. Taka jest królewska droga prowadząca do wewnętrznej radości i świadomości, że życie nasze ma sens – stwierdził kardynał.

Wskazał, że Chrystus zachęca również do hojności i czynienia bezinteresownego dobra. Należy być wrażliwym na drugiego człowieka, nie wykluczając nikogo. Każdy powinien się zdobywać na proste gesty życzliwości: dobre słowo czy uśmiech. – Takie życie, taka postawa miłości i służby nie wykluczająca nikogo – taka hojność serca zbliża nas do Serca Boga, w którym jest miejsce dla wszystkich, bez wyjątku – powiedział kardynał.

Zauważył, że jubileusz siedemdziesięciolecia parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski skłania do refleksji i budzi w sercach dziękczynienie. Przypomniał jej historię, w której uderza wiara i determinacja wiernych. Świątynia powstała staraniem ludzi, który wznosząc gmach z kamienia i cegły jednocześnie budowali nową wspólnotę uczennic i uczniów Jezusa. – Wznoszenie tej żywej świątyni nigdy się nie kończy, bo powiększa się ona z każdym nowoochrzczonym dzieckiem Bożym. Ta żywa wspólnota ozdabiana jest również nieustannie dobrymi postawami i uczynkami, miłością i służbą wszystkich członków parafii, również ich modlitwami, ich nawracaniem się i otwieraniem na przyjęcie Bożych darów – stwierdził kardynał.

Powiedział, że parafia jest wspólnotą słuchająca Bożego słowa. Bóg obdarzył człowieka inteligencją i kieruje do niego swoje słowo, przez co ludzie poznają Stwórcę i siebie samych. Wspólnota parafialna spotyka się w niedzielę na wspólnej Mszy św., gdy Kościół zastawia stół słowa Bożego i Eucharystii. Pilne wsłuchiwanie się w to, co mówi Stwórca pozwala znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania i problemy rodzące się w sercach.

Parafia to wspólnota, w której sprawowane są wszelkie sakramenty święte, jednoczące z Chrystusem i pogłębiające żywotną więź z Nim. Jest także wspólnotą miłości, w której każdy czuje się przyjęty, zauważony i doceniony. Należy okazywać sobie wsparcie i solidarność, ponieważ każdy człowiek pragnie mieć poczucie przynależności do wspólnoty.

Kardynał podkreślił, że św. Jan Paweł II znał parafię w Michałowicach. Przypomniał jego wszystkie wizyty w tej miejscowości, także biskupią wizytację, gdy Karol Wojtyła głosił słowo Boże, odwiedzał chorych, rodziny wielodzietne, błogosławił małżeństwom. Jako papież zawsze nosił w swym sercu doświadczenie żywego Kościoła krakowskiego. Jan Paweł II docierał z Ewangelią do najbardziej odległych zakątków świata. Po latach swej służby odszedł do wieczności w blaskach świętości. – To wszystko, bracia i siostry, przeżyliśmy na własnych oczach, w naszym pokoleniu, i za to również pragniemy podziękować Bogu podczas tego jubileuszu parafii. Niech relikwie świętego Papieża, znajdujące się również w waszej świątyni, przypominają nam o jego duchowej obecności w naszym życiu – powiedział kardynał.

Stwierdził, że obchodzone w Michałowicach dożynki to piękne święto dziękczynienia Bogu za plony ziemi. Przyznał, że lokalna tradycja dzielenia się chlebem po Mszy św. to wzruszający gest, który powinien przypominać o konieczności okazywania życzliwości i miłości bliźnim.

Zauważył, że jubileusz siedemdziesięciolecia erygowania parafii to okazja, by podziękować za wszelkie dobro, które się w niej dokonało: za duszpasterzy oraz wiernych z nią związanych. Przypomniał także o osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poprosił, by wszyscy wierni powierzali Bogu ofiary tego straszliwego doświadczenia i prosili o dar pokoju dla Europy i świata.

Wskazał, że należy powierzać Bogu rodziny, dzieci, młodzież, starszych, chorych i prosić Go o błogosławieństwo na kolejne dziesięciolecia życia parafii – Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by jako Królowa Polska miała w szczególnej opiece naszą Ojczyznę i parafię nosząca jej imię. Prośmy o wstawiennictwo z wysoka św. Jana Pawła II, byśmy idąc za jego wskazaniami, otwierali przed Chrystusem drzwi naszych serc – zakończył.

Justyna Tyrka, Archidiecezja Krakowska

źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, diecezja.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama