reklama

Kard. Gracias o roli kolegialności w stawianiu czoła nadużyciom

Kolegialność jest podstawową rzeczą w stawianiu czoła nadużyciom, które dotknęły ofiary i cały Kościół. Żaden biskup nie może więc powiedzieć, że sam zmierzy się z tym problemem.

Przewodniczący episkopatu Indii mówił o tym na porannej sesji watykańskiego spotkania poświęconego ochronie nieletnich w Kościele.

Kard. Oswald Gracias podkreślił, że przezwyciężenie problemu nadużyć jest możliwe tylko na drodze kolegialności i synodalności. Ta ostatnia zakłada uczestnictwo i zaangażowanie ludzi świeckich. „Nie wystarczy mówić o synodalności w Kościele, jeżeli chcemy nią naprawdę żyć musimy nauczyć się także praktykować ją na co dzień” – podkreślił hierarcha.

Wskazał, że z kolei kolegialność z jednej strony zawiera w sobie różnorodność i uniwersalność Kościoła, ale z drugiej jedność. Należy więc szanować wielką różnorodność ze względu na historię, kulturę, obyczaje, ale także trzeba popierać i doceniać jedność. W kontekście nadużyć oznacza ona wspólne zmierzenie się z tym problemem, mając jednak na uwadze różnice płynące z różnych kontekstów i spraw, z których wynikają.

W perspektywie kolegialności i synodalności indyjski kardynał zaproponował kilka spraw do rozważenia. Pierwsza dotyczy sprawiedliwości, gdyż ofiary nadużyć, których dopuścili się ludzie Kościoła, muszą poczuć, że Kościół pragnie im tę wartość przywrócić. Chodzi także o sprawiedliwość wobec prawa państwowego.

Kard. Gracias – Kościół żyje w świecie, z szacunkiem do prawa państwowego

“Nadużycia seksualne wobec nieletnich czy bezbronnych dorosłych nie tylko łamią prawo Boże i Kościelne, ale są także publicznymi czynami kryminalnymi. Kościół nie żyje w odizolowanym świecie przez siebie stworzonym. Kościół żyje w świecie i dla świata – stwierdził kard. Gracias. – Osoby, które winne są takich kryminalnych wykroczeń są odpowiedzialne także wobec władz cywilnych za to, czego się dopuściły. Chociaż Kościół nie jest agendą państwową, to jednak uznaje prawowity autorytet prawa państwowego i cywilnego. Ponadto, Kościół współpracuje z władzami cywilnymi, aby wspierać przywrócenie sprawiedliwości ofiarom w porządku cywilnym.”

Oprócz tego, aby proces zabliźniania ran mógł przebiegać prawidłowo, zdaniem metropolity Bombaju, konieczny jest jasny, przejrzysty i koherentny przekaz ze strony Kościoła w stosunku do ofiar, członków Kościoła i społeczeństwa. Ignorowanie go prowadzi do jeszcze większego cierpienia i spowolnienia procesu uzdrowienia.

Kard. Gracias zwrócił także uwagę na to, by w kontekście nadużyć nie zapominać, że Kościół jest wspólnotą wezwaną do pokuty i rozeznawania. Wskazał, że trzeba prosić o przebaczenie i pokutować, bo w czasie drogi ta wspólnota zawiodła.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao