Papież: pokora i łagodność otwierają ludzkie serca

„Pokora, łagodność oraz ubóstwo otwierają serca innych oraz pobudzają ich do nawrócenia. To one stanowią źródło autorytetu ucznia Jezusa” – wskazał Papież Franciszek podczas wczorajszej porannej Mszy w Domu św. Marty.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w centrum dzisiejszej liturgii słowa znajduje się orędzie o „uzdrowieniu”. Jest ono uleczeniem korzenia grzechu w nas, grzechu podstawowego. Uzdrowić to jakby stworzyć na nowo. Początkowym zaleceniem, które daje Jezus jest wezwanie do nawrócenia.

Papież – nawrócić się to spojrzeć z innej strony

“Pierwszym uzdrowieniem jest nawrócenie w sensie otwarcia serca, by weszło do niego Słowo Boże. Nawrócić się to spojrzeć z innej strony. Pozwala to otworzyć serce, zobaczyć inne rzeczy. Jeśli serce pozostaje zamknięte, nie może zostać uzdrowione – podkreślił Papież. – Jeśli ktoś jest chory i przez upór nie chce pójść do lekarza, nie będzie uzdrowiony. Dlatego Jezus mówi najpierw: «Nawróćcie się, otwórzcie serce». Nawet jeśli jako chrześcijanie czynimy wiele dobrych rzeczy, ale nasze serce pozostaje zamknięte, to cała reszta stanowi jedynie zewnętrzne pozory.”

Papież wskazał, że aby zachęcać ludzi do nawrócenia potrzebny jest autorytet. Nie zdobywa się go poprzez wykorzystywanie innych dla osiągania własnych korzyści oraz zdobywania zaszczytów, ale przez łagodność i pokorę.

Papież - ubóstwo prowadzi do łagodności i pokory

“Jeśli jakiś apostoł, ktoś posłany, ktoś z nas, a przecież wielu spośród obecnych tutaj to posłani, chodzi z nosem zadartym do góry, uważając się za lepszego od innych, dążąc do urządzenia się w Kościele, to nigdy nikogo nie nawróci, nie otworzy serca żadnego człowieka, ponieważ jego słowo nie ma autorytetu. Uczeń zdobywa autorytet podążając wiernie za Panem. A jakie są kroki Pana? – pytał Franciszek. – Po pierwsze ubóstwo. Ubóstwo Boga, który stał się człowiekiem! On się uniżył! On się ogołocił! Ubóstwo prowadzi do łagodności, do pokory. Jezus pokorny, który idzie po drogach, aby uzdrawiać. I tak samo apostoł, w postawie ubóstwa, pokory, łagodności, staje się zdolny do tego, aby z autorytetem powiedzieć: «nawróćcie się», otwórzcie serca.”

Papież przypomniał, że posłani najpierw wzywają do nawrócenia, a następnie wyrzucają wiele demonów. Nakazują im z mocą pójście precz. Franciszek wskazał, że do tego potrzebny jest autorytet świadka, autorytet osobistego przykładu. Wobec pokory, w obliczu mocy imienia Chrystusa, z którą apostoł pełni swoją posługę, demony uciekają, ponieważ nie znoszą, jeśli w ludziach następuje uzdrowienie z grzechów. Posłani uzdrawiali także ciała, udzielając namaszczenia olejem wielu chorym. Papież podkreślił, że namaszczenie jest jakby „pieszczotą Boga”. Ono łagodzi i zmiękcza skórę, pozwala poczuć się lepiej. Apostołowie powinni uczyć się tej mądrości „pieszczoty Boga”. Każdy chrześcijanin ma moc uzdrawiania dobrym słowem, cierpliwością, dobrą radą, ofiarowanym czasem, spojrzeniem, ale właśnie jak olej, w pokorny sposób. 

Papież – sami uzdrawiajmy i pozwólmy siebie uzdrawiać

“Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, ponieważ wszyscy cierpimy na choroby duchowe, wszyscy. Ale wszyscy także mamy możliwość uzdrawiania innych, właśnie poprzez tę postawę – mówił Franciszek. – Niech Pan udzieli nam tej łaski uzdrawiania, jak On sam uzdrawiał: przez łagodność, pokorę, z mocą przeciwko grzechowi, z mocą przeciwko diabłu. Niech pozwala nam iść naprzód w tej pięknej «posłudze» wzajemnego uzdrawiania, ponieważ wszyscy się uzdrawiamy: «ja uzdrawiam drugiego oraz pozwalam się uzdrawiać przez niego». To jest właśnie wspólnota chrześcijańska.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama