Papież: wezwanie do nawrócenia i braterskiej jedności

List Papieża Franciszka do biskupów USA podkreśla konieczność zmiany duszpasterskiej mentalności: nadszedł czas lepszego zrozumienia, na czym polega kolegialność posługi biskupiej


W liście skierowanym do biskupów amerykańskich, odprawiających rekolekcje w seminarium duchownym w Mundelein, Papież Franciszek wezwał do nawrócenia i braterskiej jedności. Podkreślił, że ran braku wiarygodności spowodowanych nadużyciami wobec małoletnich nie uleczy się jedynie poprzez sprawne działania organizacyjne, ale można to uczynić przede wszystkim poprzez przemianę serc i umysłów.

Papież przypomniał, że pragnął towarzyszyć biskupom osobiście w tym czasie modlitwy i refleksji, ale z powodów logistycznych nie było to możliwe. Zwrócił uwagę, że grzechy i przestępstwa popełnione przez ludzi Kościoła stworzyły głęboką ranę w jego ciele, wypełniając ją dezorientacją oraz zagubieniem. Staje się to również pretekstem do częstego dyskredytowania przesłania Ewangelii oraz wyciszania Kościoła, szczególnie w sytuacji, gdy staje on w pozycji „niewygodnego świadka”.

Franciszek zaznaczył, że wspólnota powinna czuwać, aby podejmowanych decyzji, wyborów, działań i zamiarów nie wypaczyły konflikty i napięcia wewnętrzne. Dodał, że powinny one stanowić przede wszystkim odpowiedź udzieloną Panu, który jest życiem świata. Wezwał do czujności, aby konflikty między ludźmi lub jakiekolwiek oskarżenia nie przesłaniały poszukiwania rozwiązań. Za niezbędne uznał nowe podejście do kontaktów ze wspólnotami, ale także rewizję sposobu kontaktowania się między sobą duszpasterzy i obchodzenia się z rzeczami, które powierzono im do zarządzania.

Zdaniem Franciszka nadszedł czas duszpasterzy, którzy w sposób kolegialny będą pełnili swoją misję. W tym celu trzeba bardziej zanurzyć się w rzeczywistość, próbując ją zrozumieć i wsłuchać się w nią od środka, nie stając się przy tym jej więźniem.

Papież zaapelował też o tworzenie klimatu przyjaźni i służby wśród biskupów amerykańskich. Należy unikać popadania w pułapkę funkcjonalności i skuteczności, która właściwa jest dla świata biznesu. Wiarygodność rodzi się ze szczerego i codziennego, pokornego i bezinteresownego służenia wszystkim, zwłaszcza tym, których szczególnie umiłował Pan – przypomniał Franciszek.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama