Prymas Polski weźmie udział w forum pokojowym w Korei Południowej

Od 15 do 23 maja trwać będzie wizyta abp. Wojciecha Polaka w Korei Południowej.

Od 15 do 23 maja trwać będzie wizyta abp. Wojciecha Polaka w Korei Południowej. Prymas Polski weźmie udział w IV Forum na rzecz umacniania pokoju na Półwyspie Koreańskim oraz odprawi Mszę św. w tamtejszym sanktuarium Męczenników Koreańskich.

Prymas udaje się do Korei Południowej na zaproszenie kard. Andrew Yeom Soo-junga, ordynariusza archidiecezji seulskiej, który jest jednocześnie administratorem apostolskim Pjongjangu w Korei Północnej. Archidiecezja seulska jest także organizatorem forum pokojowego, które odbędzie się już po raz czwarty z udziałem kardynałów i biskupów z całego kontynentu azjatyckiego. Poprzednie takie spotkanie odbyło się we wrześniu ubiegłego roku i było poświęcone godności człowieka w relacji do pokoju.

Temat pokoju będzie dominował również podczas tegorocznej konferencji, do udziału w której abp Wojciech Polak został zaproszony – jak sam przyznaje – „przede wszystkim jako świadek procesów i działań pokojowych podejmowanych przez Kościół w naszej części Europy”.

Milowym krokiem na tej drodze – jak wskazuje arcybiskup gnieźnieński – był list biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku, który zawierał analizę tysiącletnich stosunków polsko-niemieckich, i który kończył się słowami: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – dziś powszechnie znanymi, wówczas niezrozumianymi i błędnie interpretowanymi, które stały się przyczynkiem do bezprecedensowych ataków władz komunistycznych na Kościół. List ten uznawany jest przez historyków za jeden z najważniejszych etapów polsko-niemieckiego pojednania po II wojnie światowej.

Podobne działania Kościół w Polsce podjął w relacjach ze wschodnimi sąsiadami. Abp Wojciech Polak wymienia m.in. Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji podpisane w 2012 roku oraz Wspólną Rzymskokatolicko-Greckokatolicką DeklaracjĘ w Sprawie Zbrodni Wołyńskiej z 2013 roku.

Przyjęcie powyższych dokumentów – jak podkreśla Prymas Polski – poprzedziły konkretne działanie i prace zespołów powołanych przez poszczególne strony.

„Będę się starał pokazać, jak proces pojedniania przebiegał i wciąż przebiega u nas. Jakie starania i wysiłki mu towarzyszą. Tak rozumiem swój udział w forum, by być nie tyle prelegentem, co świadkiem, dać świadectwo, że pomimo przeszkód, trudności i pozornej bezcelowości, podejmowanie kroków na rzecz pojednania i pokoju jest możliwe i konieczne. Czy uczestnicy forum odnajdą w tym jakieś odniesienia do sobie znanej rzeczywistości, tego nie wiem, ale modlę się, aby proces pojednania na Półwyspie koreańskim nastąpił” – mówi abp Polak.

W piątek 17 maja Prymas Polski odprawi również Mszę św. w sanktuarium Męczenników Koreańskich, wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II. W miejscu tym modlił się też papież Franciszek w 2014 roku, podczas swojej wizyty apostolskiej w Korei Płd. Metropolita gnieźnieński odwiedzi także miejsce parafie i wspólnoty.

Kościół katolicki w Korei Południowej, którego liczbę wyznawców ocenia się na ok. 5,5 mln, należy do najdynamiczniej rozwijających się wspólnot katolickich na świecie. Notuje stały wzrost liczby wiernych, ma dobrze rozwiniętą sieć parafii, działa wiele organizacji i stowarzyszeń katolickich.

W 2009 r. archidiecezja seulska podjęła formację seminarzystów, którzy zadeklarowali w przyszłości pracę w północnej części półwyspu Koreańskiego. W 2016 r. wyświęcono pierwszego kapłana, który został formalnie inkardynowany do diecezji Pjongjang.

Kościół w Korei Południowej jest gotowy do podjęcia misji w Korei Północnej, gdyby trwający obecnie proces dialogu między obu państwami koreańskimi doprowadził do otwarcia się reżimu dynastii Kimów na prawdziwą wolność religijną.

bgk / Gniezno

« 1 »

reklama

reklama

reklama