Abp Ryś: wybór dobra to nie tylko wybór wartości, ale Boga

Tylko Bóg wie, co jest dobre a co złe i jest to wyłączna kompetencja Boga – mówił abp Grzegorz Ryś podczas konferencji „Prawda i dobro" w drugim dniu „Rekolekcji dla wszystkich” w Częstochowie. Podkreślił, że sumienie jest głosem Boga w człowieku, nawet gdy człowiek Boga nie rozpoznaje.

Sięgając do Księgi Rodzaju, która kładzie fundament pod biblijne rozumienie dobra i zła abp Rys podkreślił, że podejście do dobra i zła, jak ukazuje to Pismo Święte, jest sprawą życia i śmierci. Ta prawda zawarta jest już w drugim rozdziale Księgi Rodzaju o drzewie poznania dobra i zła. W tym kontekście należy rozumieć wszystkie zjawiska, procesy, napięcia, które dzieją się także obecnie w kościele i naszej ojczyźnie – wyjaśniał duchowny. - W zależności od tego jak człowiek odnosi się do dobra i zła, żyje albo umiera i wprowadza śmierć w życie innych.

- Tylko Bóg wie, co jest dobre a co złe i jest to wyłączna kompetencja Boga – tłumaczył hierarcha, pokazując, że Bóg tą wiedzą dzieli się z człowiekiem przede wszystkim w słowie Objawienia. Człowiek ma też zdolność rozpoznawania dobra w swoim sercu, ale w sercu nie w sensie emocjonalnym, bo serce ma znaczenie szersze, przede wszystkim biblijne i jest to wnętrze duchowe człowieka, jego sumienie. - Sumienie jest głosem Boga w człowieku, nawet jak człowiek tego Boga nie rozpoznaje – mówił abp Ryś.

Wyjaśniając dalej w swojej katechezie biblijny obraz Boga zakazującego człowiekowi owocu z drzewa poznania, abp Ryś zwrócił uwagę, że to nie oznacza zakazu poznawania przez człowieka tego, co dobre i co zła, to Bóg poznaje bezpośrednio a człowiek ma poznawać od Niego. Dlatego np. prorok Amos powie, że człowiek ma szukać dobra, ma je pokochać – mówił dalej wskazując na biblijnych proroków, którzy podkreślali te prawdę w swoim słowie. Przypomniał także Izajasza, który wskazywał, że człowiek „ma się w dobru zaprawiać”.

- Człowiekowi dobro jest zadane, ale nie w ten sposób, że sam je określa, że sam je definiuje, że sam decyduje, co jest dobre a co złe – uczył dalej abp Ryś. - Wejście w rolę tego, kto decyduje o tym ,co dobre i złe, będzie dla człowieka zabijające, będzie stopniowo zabijać jego człowieczeństwo i rzeczywiście zaowocuje śmiercią w jego życiu i życiu innych – podkreślił. - Tam, gdzie człowiek zdecydował że on będzie rozstrzygał dobro i zło, tam się działy w historii ludzkiej rzeczy straszne – przypominał metropolita łódzki. - To jest rozstrzygnięcie miedzy życiem a śmiercią. Życie wybiera ten, kto od Boga chce się uczyć, co jest dobre a co złe, śmierć wybiera ten, kto chce sam decydować o tym, co dobre i co jest złe – wyjaśniał duchowny. Zwracając uwagę na tę fundamentalną lekcję Biblii na temat dobra i zła, podkreślił, że dobro to nie tylko wartość. Ostatecznie wybór dobra w życiu to wybór Boga.

Wszystkie katechezy są dostępne m.in. za pośrednictwem jasnogórskiego kanału Youtube. Dziś w ramach rekolekcji o 21.30 odbędzie się specjalna debata „Podzieleni/połączeni” adresowana głównie do młodych. Do udziału w debacie zaproszona została trójka przedstawicieli Kościoła: s. Tymoteusza Gil, dominikanka prowadząca Dom dla Chłopaków w Broniszewicach, gdzie opieką objęci są niepełnosprawni, ks. Wojciech Węgrzyniak, biblista i rekolekcjonista oraz Jan Mela, podróżnik i działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów, pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która dokonała tego wyczynu. Wszystkie punkty rekolekcji są transmitowane na kanale YouTube Jasnej Góry oraz w Radiu Jasna Góra. Rekolekcje zakończą się w piątek.

« 1 »

reklama

reklama

reklama