Bp Balcerek: oglądanie pornografii jest wielkim złem

Szerzenie i oglądanie pornografii jest szczególnym złem. Wielki i święty dar Boga, jakim jest seksualność, przez pornografię jest profanowany – mówił w Poznaniu w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi bp Grzegorz Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy przewodniczył uroczystościom w kościele pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi. Podczas homilii podkreślił, że macierzyństwo Matki Bożej opromienia macierzyństwo każdej kobiety i matki.

Wśród zagrożeń współczesnego świata, zwłaszcza wobec sakramentu małżeństwa, wymienił pornografię.

„Pornografia jest jednym wielkim kłamstwem. U jej źródła nie ma miłości, nie ma rodzicielstwa, nie ma szacunku wobec godności człowieka, zwłaszcza kobiety – matki, nie ma Pana Boga” – podkreślił bp Balcerek.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zauważył, że grzech korzystania z pornografii staje się niestety coraz bardziej powszechny, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a badania statystyczne są przerażające.

Podkreślił też wartość społecznej inicjatywy stowarzyszenia „Twoja sprawa”, którego celem jest ograniczenie pornografii. „Przedłożyli swoje postulaty rządowi, padła obietnica ze strony sprawujących władzę szybkiego zajęcia się problemem. Oby nie były to puste obietnice” – mówił bp Balcerek.

Poznański biskup pomocniczy zauważył też, iż dobre prawo musi współgrać z pragnieniem czystości w sercach ludzi i stanowczym sprzeciwianiem się złu. Zachęcał też do odrzucenia okazji do grzechu, unikania kanałów telewizyjnych i stron internetowych propagujących pornografię, do skromności w stroju, w zachowaniu i w mowie, do codziennej, wytrwałej modlitwy o zachowanie czystości.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 16 grudnia 2019 r. wdrożenie projektu ochrony dzieci przed pornografią, zaproponowanego przez stowarzyszenie „Twoja sprawa”. Projekt zakłada regulacje prawne nakazujące przemysłowi pornograficznemu wprowadzenie skutecznych narzędzi weryfikacji wieku.

ms / Poznań

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao