Ełk: sakra biskupia ks. Adriana Galbasa SAC

Uroczysta Msza św., podczas której biskup nominat, ks. Adrian Galbas SAC przyjmie sakrę biskupią odbędzie się11 stycznia 2020 r. w sobotę o godz. 11.00 w katedrze ełckiej. Do udziału w liturgii zaproszeni są wierni z całej diecezji oraz goście.

Konsekratorem będzie bp Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, a współkonsekratorami abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Homilię wygłosi abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita białostocki a zarazem współbrat biskupa nominata.

Ks. Adrian Galbas SAC jako swoje biskupie zawołanie wybrał „PAX CHRISTI” – „Pokój Chrystusa”. Jak sam wyjaśnia: „Te dwa krótkie słowa "Pax Christi" wyrażają moje pragnienie, by biskupia posługa była przekazywaniem pokoju, którego źródłem jest sam Chrystus Pan. Hasło to nawiązuje także do pozdrowienia, którym na co dzień posługują się Pallotyni: Pax Christi, sit semper nobiscum (Pokój Chrystusa, niech pozostanie z nami). Jest to więc też moja skromna wdzięczność za dar pallotyńskiego charyzmatu, który tyle dla mnie znaczy”.

Z przebiegu uroczystości przyjęcia sakry biskupiej ks. Adriana Galbasa SAC będzie przeprowadzona transmisja przez Radio Pallotti.FM oraz Pallotti.TV. Uroczystość zakończy się wspólną agapą.

Kościół ełcki od ponad dwóch lat modlił się o biskupa pomocniczego, a dzisiaj przygotowuje się na dzień dziękczynienia Bogu i sakry biskupiej ks. Adriana Galbasa SAC. Niech wspólna modlitwa i świętowanie będzie umocnieniem wiary i wypraszaniem łask na posługę biskupią pasterzom Kościoła ełckiego oraz duchowieństwu, osobom życia konsekrowanego i wszystkim wiernym.

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adriana Józefa Galbasa SAC nowym biskupem pomocniczym w diecezji ełckiej. Ogłoszenie nominacji nastąpiło 12 grudnia 2019 r.

Ks. Adrian Galbas SAC od 2011 r. sprawował urząd przełożonego prowincjalnego pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu. Urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1989 roku, zaś święcenia prezbiteratu przyjął 7 maja 1994. W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Przez rok po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną i dziennikarstwo na KUL. Następnie objął funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Pełnił ją w latach 1998-2002.

W 2002 został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie, gdzie do 2003 r. pełnił funkcję sekretarza ds. Apostolstwa. W latach 2002-2005 i 2008-2001 pełnił również funkcję radcy w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W grudniu 2003 ks. Galbas został ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu, natomiast w czerwcu 2012 obronił doktorat z teologii duchowości na UKSW.

mr / Ełk

« 1 »

reklama

reklama

reklama